Ondernemers prijzen!

Om te beginnen: mijn felicitaties aan de winnaar van de Ondernemersprijs van MKB Westland! Het is altijd mooi om te worden gewaardeerd om wat en hoe je het als ondernemer doet.

Zonder iets te willen afdoen aan de winnaar van 2023, verdienen wat mij betreft álle ondernemers in dit land waardering. En veel meer dan dat ze nu meestal krijgen. Tuurlijk, hier in politiek Den Haag hebben partijen – en zeker in verkiezingstijd – de mond vol over het belang van het mkb. Die woorden omzetten in daden, in beleid dat ondernemers echt ondersteunt en stimuleert, dat helpt in plaats van tegenwerkt, dat blijkt vaak echter een stuk ingewikkelder.

Meer waardering voor ondernemers: dat is ook de reden geweest dat we een paar jaar geleden het initiatief voor een eigen dag voor ondernemers hebben genomen. Om te onderstrepen hoe blij we mogen zijn met al die ondernemers die hun nek uitsteken. En dat mkb-ondernemers niet alleen cruciaal zijn voor onze economie en werkgelegenheid (met 70 procent van alle banen en een bijdrage van zo’n 65 procent aan het BBP), maar ook maatschappelijk onmisbaar zijn.

Zonder het mkb gaan we niet één van de grote uitdagingen van deze tijd halen. Ondernemers staan midden in de samenleving, zijn betrokken bij eigen mensen, bij hun omgeving, geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans, zorgen in dorpen en wijken voor leefbaarheid en sociale cohesie en houden met hun bijdragen – financieel en anderszins – het lokale verenigingsleven in de benen. Ook dáárom is de Dag van de Ondernemer in het leven geroepen. Op de derde vrijdag van november hebben we dat ondernemerschap weer goed gevierd, door het hele land en met de medewerking van talloze brancheorganisaties, bewindspersonen, gemeenten, enzovoorts.

Ondernemen staat voor lef en doorzettingsvermogen. Voor kansen zien en risico en verantwoordelijkheid nemen. Voor hoge pieken en soms diepe dalen en nachten wakker liggen. Ik ben trots op al die ondernemers die zich elke dag weer het snot voor de ogen werken, hoe moeilijk de omstandigheden soms ook zijn. Ik hoop dat een volgend kabinet dat ziet en hen de wind in rug geeft die ze verdienen.

Jacco Vonhof

Voorzitter MKB-Nederland