Ondernemers melkkoe Gemeente Westland

Afgelopen vrijdag heeft Gemeente Westland de Voorjaarsnota 2020-2023 gepresenteerd. In deze nota staan de beleidsvoornemens van het College van B&W. Tijdens de begrotingsvergadering in november zal de gemeenteraad een definitief besluit nemen over de te varen koers. MKB Westland (de belangenbehartiger van het midden- en kleinbedrijf) is allerminst tevreden over het beleidsstuk.

Beoogd voorzitter MKB Westland Shirley Schelkers: “Het bedrijfsleven wordt gezien als een melkkoe voor de Gemeente Westland! Bedrijven en inwoners zouden moeten kunnen rekenen op een gematigde ontwikkeling van de lokale lasten. Daar is hier geen sprake van.”

Breekpunt voor MKB Westland is de stapeling van belastingen voor het bedrijfsleven; naast de huidige heffingen (waaronder OZB) wordt reclamebelasting ingevoerd. De BIZ’en kennen eveneens een verplichtende belasting en bij het aantreden hiervan in 2010 heeft de overheid een stap terug gedaan. Het groenonderhoud in de kernen is een voorbeeld van een gewezen overheidstaak die tegenwoordig grotendeels door BIZ’en wordt opgepakt.
Ook de verhoging van de OZB-tarieven is slecht gevallen bij MKB Westland. “Vergeet niet dat er nu al OZB wordt geheven. Een stijging van 30% is buitenproportioneel. Helaas kent landelijke wetgeving momenteel nog een macronorm. Dat is een onhoudbaar systeem; het houdt kortweg in dat er geen maximum is gesteld aan de OZB-verhoging per gemeente. Wel is er een beperking voor alle gemeenten samen. Samen met VNO NCW heeft MKB Nederland onlangs de Tweede Kamer gemaand om dit systeem aan te passen.” zegt Schelkers strijdbaar.

Ook MKB Westland-manager Roel Batelaan ageert tegen de gemeentelijke plannen: “We gaan ons nu goed verdiepen in de uitwerking van de plannen voor onze achterban. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe de verhoging per bedrijf uitpakt. Dat geeft ons de tijd om aan tafel te gaan met wethouders en de verschillende gemeenteraadsfracties en de onwenselijkheid van dit beleid onder de aandacht te brengen. Wij hopen op gezond verstand bij de Westlandse politiek. Mocht het zo ver komen, putten wij hoop uit een rechterlijke uitspraak in 2010. De rechter noemde destijds het reclamebeleid van Gemeente Hoorn ‘willekeurig en onredelijk’ en beoordeelde het zelfs als ‘misbruik van bevoegdheid van de gemeente.’”