Nieuwe voorzitter BIZ Centrum De Lier

Tijdens de goed bezochte Algemene Ledenvergadering van 23 april jl. is Sjaak Scheffers unaniem gekozen tot nieuwe voorzitter van BIZ Centrum De Lier. 

Met het aftreden van de vorige voorzitter, voorjaar 2023, was het bestuur hard op zoek naar invulling van deze bestuursfunctie. Sjaak heeft het afgelopen half jaar meegelopen binnen het bestuur en het bestuur is dan ook blij met zijn besluit om zich de komende jaren als voorzitter in te zetten voor ondernemers Centrum De Lier. 

Sjaak heeft in het verleden meerdere bestuursfuncties gehad bij o.a. de WOS, VV Lyra en ALS Westland en heeft ontzettend veel zin in deze nieuwe functie als belangenbehartiger van ondernemers Centrum De Lier. Met 38 jaar ervaring in de detailhandel, waarvan 20 jaar als ondernemer, hebben bestuur en leden er alle vertrouwen in en wensen Sjaak veel succes met deze nieuwe functie. 

Meer informatie over BIZ Centrum De Lier; www.winkellier.nl