Nieuwe methode aangifte Winkeldiefstal

De politie is met ingang van 6 april gestart met een nieuwe methode van afhandeling first offenders winkeldiefstallen en internetaangifte. Deze nieuwe methode levert voordelen op voor zowel winkeliers als de politie. Het hele proces is gebruikersvriendelijker en zorgt voor een veel efficiëntere afhandeling. De voorbije maanden heeft onder de noemer ‘betekenisvolle afhandeling van winkeldiefstal voor meerderjarige first offenders’ een succesvolle pilot plaatsgevonden.

 Wijzigingen

Voor winkeliers is sprake van twee belangrijke wijzigingen:

  • aangifte kan digitaal worden gedaan (ook via smartphone) op politie.nl/winkeldiefstal
  • meerderjarige first offenders kunnen (onder voorwaarden) een reprimande krijgen.

Bedrijfsinbraak 

Bovenstaande geldt voor diefstal van producten voor de verkoop, tijdens openingstijden van de winkel. Is er ingebroken in uw bedrijfspand (ook niet winkelpand) kan dat hier gemeld worden.

Bekijk hieronder de instructiekaart.