NIEUWE LEDEN: Wil Bakker

‘Wij houden 900 hectare glastuinbouw in goede staat’

TST B.V. is gespecialiseerd in het onderhouden, repareren, renoveren en (ver)bouwen van kassen.

 Wil Bakker en zijn team weten alles van tuinbouwbedrijven. “Met ons onderhoudsplan, het Kas-Oké-Plan, houden wij al jaren meer dan 900 hectare aan glastuinbouw in goede staat.”

Naast de reguliere onderhoudswerkzaamheden is het bedrijf uit Monster ook gespecialiseerd in renovatie en verbouw. “Onder TST Projecten verstaan we de meest uiteenlopende renovaties en verbouwingen op maat. Deze projecten variëren van het realiseren van een aanbouw, een renovatie van kasdek of schuur tot een interne verbouwing.”

TST B.V. helpt ook bij het verduurzamen van kassen. “Wij leveren en monteren zonnepanelen geïntegreerd op kasdekken”, gaat Bakker verder. “Kassen en bedrijfsruimtes beschikken over het algemeen over een groot dakoppervlak. Deze vaak onbenutte oppervlakken met een glasdek boven bijvoorbeeld sorteer- of verwerkingsruimtes kunnen de mogelijkheid bieden voor het opwekken van zonne-energie. Door toenemende vraag richt een onderdeel van TST zich op maatwerk tuinbouwprojecten met betrekking tot zonne-energie onder de naam TST Horti
Solar Projects.”

t-s-t.nl