NIEUWE LEDEN: Patrick Jordens

Cyberveiligheid en informatiebeveiliging van een Westlandse mkb organisatie begint hier!

TT3P biedt betaalbare en toegankelijke analyses en consultancy op het gebied van cyberveiligheid en informatiebeveiliging, waarmee een organisatie direct inzichtelijk heeft waar de kwetsbaarheden zich bevinden. Zo kan gericht worden gewerkt aan het verbeteren en optimaliseren van digitale veiligheid van de onderneming.

Ransomware, hacking en phishing vormen een groot probleem voor het mkb. Je loopt de kans dat je bedrijfsgegevens of je bedrijfssystemen gegijzeld worden. Elke organisatie moet dan ook aan cyberveiligheid werken. Onze opdrachtgevers waarderen ons om onze pragmatische aanpak van dit omvangrijke probleem. Wij zijn een onafhankelijke partij met als enig doel het optimaliseren van informatiebeveiliging tegen redelijke kosten voor de onderneming. Wij hebben geen belang bij het leveren van technische oplossingen, zoals bijvoorbeeld een ICT leverancier dat wel heeft.

Wij werken al voor mooie landelijke merken als de VPRO, SOS Kinderdorpen en Vattenfall, maar ik ben een Westlander en ik wil graag ook lokale impact maken. Cyberveiligheid verder op de agenda zetten. Onze missie is dan ook: Professionele en passende informatiebeveiliging beschikbaar voor iedere organisatie!

Naast een ISO27001 certificering hebben bedrijven nauwelijks de mogelijkheid om aan te tonen dat hun onderneming werkt aan goede informatiebeveiliging. Die behoefte vullen wij in met het bieden van een haalbaar en betaalbaar Cybersecurity Certificaat. Een ISO-certificering is veel te zwaar voor de meeste MKB’ers. Met ons Cybersecurity Certificaat kunnen ze evenwel toch aantonen dat ze aan goede informatiebeveiliging werken. Gecontroleerd en bevestigd door een onafhankelijke partij, TT3P!

thetrustedthirdparty.nl