NIEUWE LEDEN: Ferry van der Pal

‘Wij bieden hulp aan iedereen die dat nodig heeft op de woningmarkt’ 

Wonen Wateringen is een maatschappelijke onderneming die zich richt op het verhuren van woningen in het sociale domein.

 “Wij bieden als Westlandse woningcorporatie dorps wonen in een hoogstedelijke omgeving voor iedereen die hulp nodig heeft op de woningmarkt, met name degene die om wat voor reden dan ook een beroep doet op ons als maatschappelijk ondernemer,” vertelt directeur-bestuurder Ferry van der Pal de missie van de stichting.

Als rentmeester van het sociale bezit zorgt Wonen Wateringen dat de (startende) juf, meester, politieagent, timmerman, bakker, slager, etc. een woning kan huren. “Daarnaast zijn we een belangrijke motor voor de woningbouw, het woningonderhoud en partijen
die betrokken zijn bij de leefbaarheid in de kernen in het Westland.”

Vanuit haar rol als sociale volkshuisvester voorziet Wonen Wateringen onder meer in woonruimte voor medewerkers die werkzaam zijn bij de werkgevers in het MKB. “Daarmee dragen
wij bij aan het welzijn van deze medewerkers”, aldus Van der Pal.
Maar omgekeerd is het MKB ook voor Wonen Wateringen van belang. “Niet alleen als samenwerkingspartners, maar ook als klankbord voor de lokale ontwikkelingen, waar wij als sociaal maatschappelijke onderneming onze constructieve bijdrage
aan willen leveren.”

“Goede volkshuisvesting is een elementaire levensbehoefte die bijdraagt aan een gezonde en vitale ontwikkeling van de maatschappij en onze economie. Wonen Wateringen neemt hier in Westland zijn verantwoordelijkheid door samen met gemeente en lokale partijen invulling te geven aan de nog steeds groeiende behoefte aan sociale woningbouw”, besluit Van der Pal.

wonenwateringen.nl