Nieuwe leden (Arjen Bronsveld en Robbert Blok van Bronsveld & Blok Financiële Planning)

Bronsveld & Blok Financiële Planning is de financieel adviseur voor de ondernemende mens. Ons motto is: Wij halen meer leven uit uw geld®. Wij adviseren vanuit een op te stellen financieel plan. Het plan draait om je doelstellingen. Wat wil je bereiken, hoe wil je dat bereiken en waarom? Wij kijken hierbij naar de huidige situatie: gezin en bedrijf, eventuele huwelijkse voorwaarden, erfrechtelijke situatie, inkomsten en uitgaven en je bezittingen en schulden.

Uiteindelijk volgt het advies waarin aangegeven staat welke actiepunten er zijn om de doelstellingen te kunnen realiseren. Eventueel kunnen we bemiddelen in productoplossingen: hypotheken, vermogensopbouw of producten om inkomensrisico’s af te dekken.

Na realisatie van de planning maken wij periodiek een update van het plan om bij te kunnen sturen als de actuele situatie dat vraagt.

Wij zijn de adviseur van de familie en werken samen met de boekhouder of accountant van onze relaties. Door aandachtig te luisteren, verstaan wij wat onze klant drijft en kunnen wij betekenisvol zijn.

Wij zien uit naar een kennismaking.

www.bronsveldenblok.nl