MKB Westland wordt aan het lijntje gehouden

MKB Westland is sinds mei 2018 in gesprek met Wethouder Snijders over het vergroenen van de winkelgebieden in Westland. Het groen is belangrijk voor de leefomgeving en de uitstraling van winkelgebieden. Meermaals blijkt uit onderzoeken dat Westland hierin ondermaats presteert, terwijl Westland in de kassen het meeste groen van Nederland heeft.

In het voorjaar van 2018 is centramanager Marjan Naaktgeboren met toenmalig voorzitter Henk Salome de gesprekken over het vergroenen gestart. Na de afgelopen 1,5 jaar meermaals in gesprek te zijn geweest met Wethouder Snijders, de betrokken ambtenaren en het ook meermaals schriftelijk aangekaart te hebben, bleef een concreet plan uit.

Op 19 september j.l. tijdens een bijeenkomst werd aangegeven dat de vergroening in 2023 zal plaatsvinden binnen één kern, ’s-Gravenzande, waarbij deze vergroening niet in het centrum zal plaatsvinden, maar alleen bij de Oudelandstraat en aan het Graaf Florisplein. Een integraal groenplan blijft alsnog uit.

MKB Westland is dan ook zeer teleurgesteld in de gang van zaken en heeft hierbij de hulp van de gemeenteraad gevraagd. Alle politieke partijen hebben immers in hun verkiezingsprogramma opgenomen om voor de leefbaarheid en vitaliteit van de centra te staan.

“Het plaatsen van bloemen, bomen, planten en struiken kan niet vier jaar vooruit worden geschoven. Westland is er trots op een Greenport te zijn, het kan dan niet zo zijn dat nota bene onze eigen winkelcentra een groene uitstraling missen.” besluit Shirley Schelkers.

Lees hier de brief die wij separaat aan de gemeenteraad hebben verzonden.