MKB Westland wil snel vooruit met groene en vitale kernen

Henk Salome, voorzitter van MKB Westland en Marjan Naaktgeboren, Centra-manager zijn op donderdag 11 oktober in gesprek gegaan met wethouder Karin Zwinkels. Aanleiding voor het overleg was een brief van MKB Westland en de Westlandse dorpscentra aan de gemeenteraad. In de brief vroeg de ondernemersvereniging aandacht voor het uitblijven van voortgang van de aangeboden visie ‘Vitale kernen, recreatie en toerisme’.

De focus werd tijdens het gesprek op twee speerpunten voor MKB Westland; het aanstellen van een leegstandsmakelaar en het vergroenen van de dorpscentra. In beide zaken wordt volgens MKB Westland te weinig vooruitgang geboekt.

Voor wat betreft de leegstandsmakelaar heeft de wethouder hierin voortgang toegezegd. Op korte termijn zak er in het bestuurlijk overleg een nota gepresenteerd worden waarin de opdrachtomschrijving van deze leegstandmakelaar vastgesteld wordt. Zodra deze nota akkoord is, verwacht MKB Westland dat per januari een leegstandsmakelaar aan de slag zal gaan. Hij/zij zal nauw samenwerken met centra manager Marjan Naaktgeboren en ambtelijke steun zoeken. De bedoelding is dat opgedane kennis ook na vertrek van de leegstandsmakelaar kan worden overgedragen en kan worden ingezet ten bate van de Westlandse dorpscentra.

Ook zal in deze nota opgenomen worden dat de kernwinkelgebieden, die voor het laatste herijkt zijn in 2008, opnieuw formeel vastgesteld moeten worden. Als de nota akkoord wordt bevonden begint de herijking eveneens januari 2019 plaats. Hierbij zal de samenwerking tussen gemeente, de diverse dorpscentra en MKB Westland worden opgezocht om toekomstbestendige kernwinkelgebieden vast te stellen. Deze kernwinkelgebieden zullen worden opgenomen in een breder beleid, waarbij ook goed gekeken zal worden welke bedrijvigheid onder de omschrijving ‘detailhandel’ valt.

De groenvoorziening zit niet in de portefeuille van wethouder Zwinkels, maar naar aanleiding van het gesprek verwacht MKB Westland binnenkort met wethouder Leen Snijders te kunnen spreken over dit onderwerp. Waarbij er al gewerkt wordt aan een plan voor het duurzaam vergroenen van de kernen, maar wij ook op korte termijn een vergroening van de centra willen bewerkstelligen. Zodra dit gesprek heeft plaatsgevonden deelt MKB Westland de uitkomst met haar leden.