MKB Westland wenst u een succesvol en ondernemend 2016!

We zitten al weer midden in de drukke decembermaand en maken ons op voor een nieuw jaar. We hebben het gevoel dat we een mooi jaar tegemoet gaan. Natuurlijk weten we dat we nog steeds aankijken tegen lege winkelpanden en dat het ondernemen soms voelt als een overlevingsslag. Maar we zien ook nieuwe initiatieven, nieuwe verdienmodellen en gelukkig ook nog steeds nieuwe MKB leden.

We zijn erg content met het gemeentelijk inkoopbeleid. Er wordt meer via onderhandse aanbestedingen ingekocht en de lokale en regionale ondernemers krijgen meer aandacht. Ook ondersteunen wij de Kredietunie Westland. Kredietunie Westland maakt het voor MKB ondernemers uit Westland mogelijk om financiering aan te trekken naast het bankkrediet. Een erg mooi initiatief.

MKB Westland is zeer actief geweest als belangenbehartiger van ondernemend Westland.

In 2016  hebben we als doel om onze visie te geven op de ontwikkelingen voor de komende 5 tot 10 jaar in Westland. Denk aan o.a. de ontwikkeling van het winkelgebied in de kernen, leefomgeving, recreatie en bereikbaarheid. We streven ernaar om in het voorjaar met een 1e rapportage te komen.

We kijken dan ook met vertrouwen naar het nieuwe jaar en zullen ons vol verve inzetten om uw belangen te behartigen.

We wensen u fijne feestdagen en een succesvol, ondernemend én liefdevol Nieuwjaar!