MKB Westland vestigt zich in World Horti Center en sluit  strategisch partnership

MKB Westland is verheugd aan te kondigen dat zij per 1 november 2023 gaan verhuizen met MKB Office naar World Horti Center (WHC) in Westland. Deze verhuizing markeert een strategische stap voorwaarts in de toekomst van MKB Westland en benadrukt de toewijding van de samenwerking binnen Westland.

WHC dat bekend staat als het epicentrum van innovatie en expertise op het gebied van de tuinbouwsector, biedt MKB Westland een ideale locatie om haar activiteiten voort te zetten en uit te breiden. Deze verhuizing zal de synergie vergroten en kansen bieden voor nauwere samenwerkingsverbanden met andere partners binnen WHC.

Shirley Schelkers, voorzitter van MKB Westland, deelde haar enthousiasme over deze nieuwe stap: “Ik ben verheugd met onze nieuwe locatie, vooral gezien de spannende ontwikkelingen die voor ons liggen. Het is essentieel dat we vooruitkijken en deze verhuizing beschouwen als een positieve stap in de juiste richting. We zijn ervan overtuigd dat de synergie en samenwerking met onze partners binnen World Horti Center vruchtbare resultaten zullen opleveren. De afgelopen jaren hebben we ons kantoor gehad bij Hoogerbrugge & Partners Accountants, en we willen Pieter Hoogerbrugge hartelijk bedanken voor de aangename tijd die we hebben gehad in zijn kantoorgebouw.”

Puck van Holsteijn, directeur van World Horti Center, deelde ook haar vreugde over het strategische partnerschap met MKB Westland: “Door het aangaan van deze samenwerking met MKB Westland zien we groeimogelijkheden in alle opzichten. We zijn enthousiast over de kansen voor gezamenlijke projecten en innovatie-inspanningen die zullen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de tuinbouwsector.”

De verhuizing naar World Horti Center en het strategische partnerschap weerspiegelen de toewijding van MKB Westland aan haar missie om de belangen van het midden- en kleinbedrijf in de Westlandse regio te behartigen en de groei en ontwikkeling van lokale ondernemers te bevorderen.