MKB Westland tegen verbod reclamefolders

Dinsdag 21 januari wordt door de gemeenteraad van Westland een motie besproken die gaat over het verbieden van het onbegrensd verspreiden van reclamefolders. MKB Westland ziet hierin een beperking van het ondernemerschap en legt de verantwoordelijkheid bij inwoners zelf; wie geen folder wil ontvangen, heeft de mogelijkheid om een ‘Nee-sticker’ aan te vragen. Bijgaande brief is gestuurd naar het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad van Westland.

Dinsdag 21 januari wordt door u een op zichzelf staande motie besproken, getiteld ‘bewuste keuze reclamefolders’ (agendapunt 21.5, Motie D66 en Groenlinks). Aangezien wij hiervan pas deze week hebben kennisgenomen, ontvangt u bij dezen -op de valreep- ons schrijven. De motie pleit voor een verbod op het ongebreideld verspreiden van reclamefolders. Waar inwoners van Westland nu gebruik moeten maken van een ‘NEE-sticker’ om folders niet te ontvangen, dient in de nieuwe situatie de bewoner een ‘JA-sticker’ op de brievenbus te plaatsen om wel reclamefolders te ontvangen.

Bij dezen willen wij u steun aan deze motie ontraden. Mede voor lokale, Westlandse ondernemers is het verspreiden van een folder een mooi middel om hun producten aan te prijzen en inwoners te informeren over producten en acties. In een tijd waarin online winkels een steeds groter aanbod kennen, is de fysieke folder op de deurmat een onderscheidend middel voor de lokale middenstand.

Tevens zou het verbod grote implicaties kunnen hebben voor de verspreiding van huis-aan-huisbladen. De bij deze kranten gevoegde folders maken de verspreiding ervan financieel mogelijk. Indien slechts de kranten vrijelijk bezorgd mogen worden, zou dit kunnen leiden tot een onrendabele situatie voor de huis-aan-huisbladen. Verspreiding zou dan kunnen worden gestopt en het alternatief zou zijn dat de kranten op een centraal punt kunnen worden opgehaald. Een kleiner bereik zal tot gevolg hebben dat de advertentie-inkomsten dalen en hiermee het platform kleiner zal worden voor (niet-commerciële) partijen die nu nieuwsberichten verspreiden via deze kanalen. Een situatie waarbij niemand in Westland is gediend.

Uiteraard heeft MKB Westland begrip voor de motieven die aan deze motie ten grondslag liggen; duurzaamheid is iets waar maatschappij-breed een steentje aan moet worden bijgedragen. Echter wij zien andere mogelijkheden om bewoners te wijzen op het feit dat ze middels een ‘NEE-sticker’ hun hoeveelheid papieren afval kunnen verminderen. MKB Westland ziet dan ook liever dat Gemeente Westland actief een campagne voert om de ‘NEE-sticker’ onder de aandacht te brengen, dan ondernemers deze manier van bedrijfsvoering te ontnemen middels een verbod. Ook het beter scheiden van afval kan de gemeente entameren; het zij door hier meer voorlichting over te geven, het zij door te handhaven op het onjuist aanbieden van afval (na het opnemen van deze mogelijkheid in een verordening).

Namens ondernemend Westland spreken wij de hoop uit steun te verwerven voor bovenstaande standpunten.