MKB Westland succesvol in actie tegen verbod reclamefolders

Dinsdag 21 januari werd door de gemeenteraad van Westland een motie besproken met als doel het verbieden van het onbegrensd verspreiden van reclamefolders. MKB Westland ziet hierin een beperking van het ondernemerschap en legt de verantwoordelijkheid graag bij inwoners zelf; wie geen folder wil ontvangen, heeft de mogelijkheid dit nu al zelf aan te geven. MKB Westland heeft de gemeenteraad van Westland verzocht tegen deze motie te stemmen.

Hierbij is kenbaar gemaakt dat het voor lokale ondernemers van grote toegevoegde waarde is om lokaal een folder te kunnen verspreiden. In een tijd waarin online winkels een steeds groter aanbod kennen, is de fysieke folder op de deurmat een onderscheidend middel voor de lokale middenstand. Tevens zou het verbod grote implicaties kunnen hebben voor de verspreiding van huis-aan-huisbladen. De bij deze kranten gevoegde folders maken de verspreiding ervan financieel mogelijk.

Uiteraard heeft MKB Westland begrip voor de motieven die aan deze motie ten grondslag liggen; duurzaamheid is iets waar maatschappij-breed een steentje aan moet worden bijgedragen. Echter wij zien andere mogelijkheden om bewoners te wijzen op het feit dat ze middels een ‘NEE-sticker’ hun hoeveelheid papieren afval kunnen verminderen.

Wij zijn ook blij dat een grote meerderheid in de gemeenteraad heeft besloten tegen deze motie te stemmen en ondernemers in Westland de kans te geven om middels reclamefolders hun producten te blijven promoten.