MKB Westland Snertbijeenkomst 7 februari 2011

Met een kleine 200 aanwezigen in de Noviteit in Monster was het Dennis Beekhuizen van DB Telecom die de aftrap voor zijn rekening nam. In zijn speech nam Dennis Beekhuizen eerst de mogelijkheden van ‘Het Nieuwe Werken’ door, aan de hand van een recent project van DB Telecom bij een zorginstelling. Deel twee handelde over de perspectieven voor mobile solutions, die het mogelijk maken om ook mobiel aan social media te doen. Als sponsor van deze avond maakte DB Telecom het mogelijk om twee prominente gasten naar het Westland te halen: Jan-Jaap In der Maur en Otto Wijnen. De twee sprekers zijn niet alleen deskundig als het om social media gaat, maar weten het onderwerp ook met een knipoog te brengen. Dat bleek al uit de titel van hun presentatie: ‘social media, doe het niet!’

Vast onderdeel
Tot een letterlijk ‘verbod’ op het gebruik van social media door In der Maur en Wijnen kwam het natuurlijk niet. Uiteindelijk zullen social media een vast onderdeel van de communicatie van bedrijven worden, was hun overtuiging. Aan de hand van recente voorbeelden uit het verleden werd het rendement van social media treffend aangetoond. In veel gevallen kan het inschakelen van nieuwe media ook succesvol zijn, was de conclusie. Maar niet voor elke ondernemer ligt het ook meteen voor de hand om zijn communicatiebudget over te hevelen naar de nieuwe media. De toepassing van social media moet logisch passen in het communicatieplaatje van een MKB-ondernemer: alleen maar een account aanmaken heeft niet zoveel zin.

Een kleine 200 aanwezigen
Voorzichtig experimenteren met de mogelijkheden die nieuwe technieken bieden, was de aanbeveling van het onderhoudende tweetal op het podium. Aan de hand van een paar leuke cases en anekdotes bleek die aanbeveling ook aardig in lijn met het percentage deelnemers, dat verklaarde al actief bezig te zijn met social media.

Een kleine 200 aanwezigen lieten zich de snert goed smaken. Rond half acht, na de afsluitende woorden van MKB Westland-voorzitter Desirée van Yperen, was het tijd voor het ‘hoofdmenu’: het netwerken. Al met al was het weer een geslaagde Snertbijeenkomst!