MKB Westland prinsjesdagontbijt 22 september 2010

Vooraf hield Carla van Baalen, ex-Westlandse en tegenwoordig hoogleraar Parlementaire Geschiedenis aan de Universiteit van Nijmegen, een inleiding vanuit een historisch perspectief. Ondernemers kregen onder meer te horen dat het instituut Prinsjesdag al 195 jaar oud is. Na deze inleiding ontstond een levendige discussie over de kabinetsplannen. Die werden besproken onder leiding van een panel, bestaande uit Sjaak van der Tak (burgemeester Westland, CDA), Paul de Krom (Tweede Kamerlid VVD), Pierre Heijnen (Tweede Kamerlid PvdA) en Desirée van Yperen (voorzitter MKB Westland).

Belangrijke wens van ondernemers richting de overheid was dat belastingen en premies niet stijgen en er ruimte blijft voor innovatief ondernemerschap. De plannen werden niet als stimulerend ervaren en lijken met name op korte termijn successen gebaseerd. Het investeren in het toekomstige tekort aan goede werknemers ontbreekt. Die constateringen waren aanleiding voor felle discussies tussen Paul de Krom en Pierre Heijnen, in goede banen geleid door discussieleider Rob Schippers.

Ondernemers stonden ook stil bij hun eigen rol. Ook in deze tijd blijft het onverminderd belangrijk om te investeren, vooral in goede medewerkers. Ook jongeren en mensen met een beperking zouden kansen moeten blijven krijgen in het bedrijfsleven. Kritisch waren de ondernemers over de teneur van de Troonrede “Het is jammer dat er weinig kracht meer uit spreekt”, was een van de reacties op de toespraak van de Koningin. Burgemeester Sjaak van der Tak bleef zich sterk maken voor het bijzondere van het Westland: “Laten we blijven varen zoals we nu varen en de boel economisch en sociaal gezien bij elkaar houden”, was zijn kanttekening. Vooral in de ogen van de landelijke overheid krijgt het Westland nog niet de eer die het verdient. Het ontlokte Van der Tak de opmerking dat hij de Greenportstatus van het Westland graag zou willen omruilen in een Mainport-status. Mark van Oosten van de Kamer van Koophandel sloot de geanimeerde discussie en daarmee het ontbijt af. De leden van MKB
Westland kijken terug op een geslaagd 7e Prinjesdag Ontbijt.