MKB Westland neemt initiatief voor Denktank Digitalisering

Door technologische ontwikkeling gaan klanten steeds meer digitaliseringseisen stellen aan de producten of diensten van bedrijven. De inzet van data kan zorgen voor efficiëntere bedrijfsprocessen, meer succes in onlinesales en marketing, beter inzicht in wat klanten willen en betere klantenservice en dus klantenbinding. Digitalisering is van groot belang voor het mkb. Juist in tijden van economische tegenwind en een bijzonder krappe
arbeidsmarkt. In de digitaliseringsslag moeten bedrijven simpelweg meegaan om een goede concurrentiepositie te houden. Tegelijkertijd is digitalisering omkleed met (privacy) wet- en regel­geving en is informatiebeveiliging, ook wel cybersecurity, een reëel en hardnekkig probleem voor het gehele Nederlandse bedrijfsleven. Volgens onderzoek van het Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam is het mkb nog niet voldoende in staat data in te zetten om waarde te creëren. Bedrijven zijn zich bewust van de mogelijkheden die hun beschikbare data biedt, maar hebben moeite om dit concreet in te zetten om zo hun business verder te ontwikkelen.

MKB Westland zet digitalisering op de agenda

MKB Westland heeft zich ten doel gesteld Westlandse bedrijven te motiveren met digitalisering aan de slag te gaan en wil hierin samen met de Gemeente Westland optrekken. Bedrijven die actief zijn in de digitaliseringketen kunnen zich aansluiten. Het doel van de denktank is om samen na te denken en acties te organiseren om digitalisering beter te faciliteren voor het Westlandse mkb bijvoorbeeld door middel van subsidie aanvragen.

“Bij bedrijven in de digitaliseringsketen denken wij aan organisaties die actief zijn in ICT/automatisering, software development, data analytics, (online) data driven marketing, cyber security en privacy, maar we zouden ook graag een eindklant betrekken die ervaring heeft met digitali­sering. We willen in de denktank de digitaliseringsagenda van MKB Westland bepalen en met de Gemeente Westland samen optrekken als het gaat om het vormen van een digitaliserings­visie in het algemeen en een visie op cyber security in het bijzonder.”, aldus Patrick.

Patrick Jordens

Bestuurslid digitalisering

patrick@mkbwestland.nl