MKB Westland in beweging: Eerste Energiek Ontbijt MKB Westland in De Naald groot succes

Het Energiek Ontbijt wordt traditiegetrouw gehouden op de dag na Prinsjesdag. Er is een trouw partnership met Westland Infra, vanwege de regelgeving is in 2021 uitgeweken naar WestlandTheater De Naald in Naaldwijk. Shirley Schelkers heette namens MKB Westland alle aanwezigen na een lekker ontbijt welkom in de Jumbo Koornneefzaal. Ze gaf aan blij te zijn dat men elkaar weer fysiek kon ontmoeten en ze refereerde aan de samenwerking tussen MKB Westland en De Naald die met de bijeenkomst een mooie start heeft gekregen. Directeur Paul Langereis van Westland Infra sprak de ruim 120 aangemelde leden toe: “Voor Westland Infra is het bedrijfsleven erg belangrijk, de energietransitie is iets dat we gezamenlijk moeten oppakken. Ook vraagstukken als de krappe arbeidsmarkt vergen een gemeenschappelijke aanpak, wij kunnen bijvoorbeeld steeds minder MBO’ers vinden.”

Spreker tijdens de ochtendsessie was Hidde de Vries, columnist bij RTL Z en oprichter van The Recharge Company. Hij ging in zijn energieke presentatie in op het belang van een gezonde geest voor het presteren op het werk en besteedde aandacht aan de organisatie: “Ik kom wel eens bij bedrijven die alles geregeld lijken te hebben; een fruitmand, een sportschool, een personal trainer; alles is aanwezig voor het welzijn. Maar de vraag die ik dan stel is: “Hoe is het hier echt met de geestelijke gezondheid? Zijn er toch nog burnouts en is er veel uitval?” Je kunt pas ergens fijn werken als er sprake is van ‘psych safety’; dat betekent een organisatie waarin je op elkaar kunt terugvallen. Waarin mensen fouten durven te maken en er begrip voor
elkaar is.”

Landelijke kopstukken spreken in Westland over Brede Welvaart
In De Veiling (voorheen De Leuningjes) in Poeldijk hebben MKB Westland, MVO Westland, Patijnenburg en VNO-NCW Westland-Delfland een succesvolle bijeenkomst gehouden met het thema ‘Brede Welvaart in Westland… Hoe dan?’.

Voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW ging in een vlot lopend gesprek met dagvoorzitter Rob Veenman in op Agenda NL 2030 (Ondernemen voor brede welvaart) die MKB-Nederland en VNO-NCW in gezamenlijkheid hebben opgesteld. “Een aantal maatschappelijke ontwikkelingen heeft geleid tot het opstellen van deze koers. Er zijn drie lijnen in te herkennen; uiteraard moeten ondernemers zich focussen op economische groei, dat is hun core business. Daarnaast moet er ook aandacht zijn voor kansengelijkheid op de arbeidsmarkt en er moet een verduurzamingsslag worden gemaakt. Zo blijft de samenleving stabiel, dat is erg belangrijk voor ondernemer én maatschappij in brede zin.”

In een rondetafelgesprek werden voorzitter Job Cohen van Cedris (vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt) en Rober Willemsen (bestuurslid MKB-Nederland en voorzitter Koninklijke Horeca Nederland) bevraagd over de visie. Willemsen bekeek de visie uit ondernemersperspectief: “De horeca heeft een grote uitdaging op het gebied van personeel, dat komt doordat in coronatijd veel mensen elders zijn gaan werken én we zijn als sector gegroeid van 300.000 naar 400.000 banen. Dit kunnen we deels oplossen door in te zetten op goede opleidingen, maar ook door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te bemiddelen. Randvoorwaarde is wel dat het implementeren behapbaar is, er moet juiste begeleiding zijn en er moeten afspraken over risico’s worden gemaakt.”

ALV en wijnproeverij
Voor veel leden van een vereniging is een Algemene Ledenvergadering niet hét hoogtepunt van het jaar. Toch is het een belangrijke bijeenkomst en is het een goed moment voor het bestuur om te laten zien wat afgelopen jaar is gebeurd en wat de plannen zijn voor de toekomst.

Om de ALV van 2021 iets aantrekkelijker te maken, is er besloten deze te combineren met een wijnproeverij! Artisan Wines in ‘s-Gravenzande opende de deuren voor leden van MKB Westland om elkaar te ontmoeten onder het genot van heerlijke wijnen en bijpassende hapjes. Pieter-Dirk Roeleveld en Daniël Ros gaven met plezier uitleg bij wat er geproefd werd.

Voorafgaand aan de proeverij werd er op een vlotte manier stil gestaan bij het afgelopen verenigingsjaar, werd er financieel teruggeblikt en werd uiteindelijk ook de begroting goedgekeurd door de aanwezige leden. Een blik op het nieuwe jaar 2022, waarin veel bijeenkomsten zullen worden georganiseerd, kon de steun van de aanwezigen wegdragen.

Ledenlunch bij Boerderij Dichtbij
De halfjaarlijkse ledenlunch heeft in oktober vorig jaar na enkele online bijeenkomsten weer fysiek kunnen plaatsvinden. Voor de lunch worden zowel bestaande als nieuwe leden van MKB Westland uitgenodigd en in een ongedwongen sfeer kan er worden genetwerkt met ondernemers uit diverse achtergronden. Bij Boerderij Dichtbij in Wateringen was MKB-lid Bart van der Knaap gastheer in het nieuwe ‘Chalet aan de Zweth’. In deze gezellige ruimte, die in de Zwitserse bergen niet zou misstaan, gaf Van der Knaap een toelichting op zijn bedrijf. De sociaal betrokken ondernemer biedt onder andere accommodaties voor verblijf, vergaderruimten, catering en activiteiten. In 2022 zullen wederom meerdere ledenlunches worden georganiseerd, telkens op een andere locatie.