MKB Westland feliciteert de BIZ-gebieden

Zojuist heeft wethouder Theo Duijvestijn de uitslag van de diverse stemmingen over de BIZ (BedrijfsInvesteringsZone) bekend gemaakt. De uitkomst is dat 6 van de 8 BIZ-gebieden prolongeren. Dit zijn de winkelgebieden: Naaldwijk, ’s-Gravenzande, Honselersdijk, Wateringen, en Monster en bedrijventerrein BWP (Wateringse Veld, Zwethove, WBC). De voorzitter van MKB Westland, Henk Salome, is zeer content met deze uitslag. “Het is mooi om te zien dat de lokale verenigingen veel ambities hebben en streven naar kwalitatief goede bedrijven en winkelgebieden en dus positief hebben gestemd voor de BIZ.”

In 2010 zijn de eerste zes BIZ gebieden opgericht, toen nog onder de Experimentenwet BIZ. Dit waren: bedrijventerreinen BWP, Leehove en BB De Woerd en de winkeliersverenigingen Naaldwijk, ‘s-Gravenzande en Monster. Later kwamen daar nog winkelgebieden De Lier, Honselersdijk en Wateringen bij. Bedrijventerrein BB De Woerd ging terug naar een vrijwillige bijdrage en stopte met de BIZ.

Een BI-zone is een bedrijventerrein waar gebiedsgerichte bestemmingsheffing wordt geheven onder de ondernemers van het terrein voor investeringen in de bedrijfsomgeving. Het gaat hierbij om extra voorzieningen die door een meerderheid van de ondernemers gewenst is. Activiteiten waaraan gedacht kan worden zijn de inhuur van gezamenlijke surveillancediensten, camerabewaking, vaker schoonmaken, graffiti verwijdering, herstel van schade, extra onderhoud van groen en opwaardering van de publieke ruimte. Daarnaast ook activiteiten die zijn gericht op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander mede publiek belang in de openbare ruimte van de BI-zone. Bij winkelgebieden ligt de nadruk meer op promotie van het winkelgebied. Dit komt vaak tot uiting door middel van activiteiten zoals bijvoorbeeld een Sinterklaas intocht of aankleding van de straten met feestverlichting en bloembakken.

MKB Westland organiseerde meerdere BIZ informatiebijeenkomsten dit jaar. Deze bijeenkomsten hebben bijgedragen aan het verbreden van de kennis, maar ook in het verbinden van verenigingen met elkaar. “Doordat alle ondernemers in een gebied nu mee betalen heb je geen ‘free-riders’ meer en zijn de kosten verdeeld.”, aldus een tevreden voorzitter.

Winkelgebied De Lier en bedrijventerrein Leehove hebben niet voldoende stemmen behaald om de BIZ in deze gebieden te continueren.