MKB Westland aan vooravond transitie: ‘Dit past volledig in onze ambitie tot verdere professionalisering’

MKB Westland vertegenwoordigt al jarenlang het midden- en kleinbedrijf in Westland. De actieve belangenorganisatie heeft al veel bereikt de afgelopen jaren, maar wil de komende jaren nog nadrukkelijker haar stempel drukken op de bedrijfseconomische ontwikkelingen in onze regio. Dat gaat het doen met een ambitieuze bestuursvisie en de komst van enkele nieuwe bestuursleden.

Het huidige bestuur van MKB Westland heeft recent via een professionele organisatie een zogenaamde ‘heisessie’ belegd, waarin de visie en doelstellingen voor de periode van 2019 tot 2023 werden geformuleerd. “Die zijn nu kernachtig samengevat in een officieel visiedocument,” aldus huidig MKB Westland-voorzitter Henk Salome, die na vier jaar bezig is aan zijn laatste maanden als preses (zie kader). “De meest in het oog springende actiepunten? Meer leden, dus meer inkomsten, een nog nauwere samenwerking met B&W en gemeenteraad als het gaat om economisch gemeentebeleid én een breder dienstenpakket voor onze leden. We willen echt een kenniscentrum voor en door ondernemers worden en streven naar een situatie waarin alle Westlandse bedrijven zich aan wíllen sluiten bij MKB Westland. Het is aan ons om hun het belang in te laten zien van een organisatie in die de belangen van ondernemers professioneel vertegenwoordigt. Hiervan profiteren niet alleen de bedrijven collectief en individueel, maar ook de Westlandse samenleving als geheel.”

Invloed
Salome neemt in juni afscheid van MKB Westland in de wetenschap dat er onder zijn supervisie al veel is gebeurd. Denk aan de ontwikkeling van nieuwe en bestaande evenementen, de komst van een centra- en beleidsmanager, professionelere communicatiemiddelen, ledengroei en een verhoogde status van de MKB Westland Partners Ondernemersprijs. Toch ziet ook hij in dat een volgende stap gewenst is. “Dat kan en dat is zeker ook nodig,” aldus Salome. “We kunnen het ons als Westlandse ondernemers niet veroorloven om rustig achterover te leunen. We moeten onze invloed blijven aanwenden, bijvoorbeeld naar de gemeente en de politiek, zodat de juiste beslissingen worden genomen. Ook zien we graag een uitbreiding van ons budget, zodat we op professionele wijze meer uren kunnen investeren in onze activiteiten. Daartoe is het ontzettend belangrijk dat ons ledental gaat stijgen.”

Nieuwe voorzitter
Inmiddels is door het huidige bestuur van MKB Westland Shirley Schelkers voorgedragen als beoogd nieuwe voorzitter. Zij is al enige jaren actief als bestuurslid, heeft door onder meer de activiteiten met haar bedrijf SD Communicatie in Naaldwijk een enorm netwerk en ziet het voorzitterschap als een uitdaging. “Ik ben ontzettend trots op wat we de afgelopen jaren al hebben bereikt,” zegt Schelkers. “Als ik door de ALV wordt gekozen, ga ik op basis van de ontwikkelde strategische beleidsvisie proberen om met het vernieuwde bestuur en de ondernemers een nieuwe stap voorwaarts te zetten.”

Vernieuwd bestuur gaat visie vormgeven
MKB Westland staat niet alleen beleidsmatig, maar ook bestuurlijk voor een interne transformatie. Henk Salome, Edward Koornneef, Erik Koeze en Pieter Hoogerbrugge keren na de ALV in juni niet meer terug in het bestuur. Inmiddels heeft een drietal nieuwe kandidaten zich beschikbaar gesteld om samen met de nog zittende bestuursleden MKB Westland de nieuwe visie vorm te geven. Dit zijn Shirley Schelkers (beoogd voorzitter, SD Communicatie), Eric de Winter (De Winter Logistics) en Willem Karel Nowee (Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling). Tevens wordt er nog gesproken met andere kandidaat-bestuursleden. Wanneer de ALV op 27 juni akkoord gaat met hun voordracht, zal het bestuur bestaan uit Schelkers, De Winter, Nowee, Jennifer Fluitman, aangevuld met een nog nader te benoemen bestuurslid. Zij worden in hun activiteiten professioneel ondersteund door centramanager Marjan Naaktgeboren en beleidsmanager Roel Batelaan.