MKB & KHN Westland: ‘Gemeente ga in gesprek met de veiligheidsregio!’

Onderstaande brief is door KHN Westland en MKB Westland direct na de persconferentie gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van Westland.

Geachte burgemeester en wethouders,

Op vrijdag 18 september maakte premier Rutte het nieuwe maatregelenpakket bekend inzake het indammen van het coronavirus. Dit pakket is vooral gericht op stedelijke gebieden in de Randstad. Westland wordt hieronder geschaard. Ook MKB Westland onderkent de risico’s die het coronavirus met zich meebrengt. Echter naast de risico’s voor de volksgezondheid zien wij ook de economische problemen die met het voortduren (en uitbreiden) van de maatregelen groter worden.

Het aantal besmettingen in Westland is aanzienlijk lager dan in de (studenten)steden om ons heen. Het geeft onzes inziens dan ook geen pas om dezelfde stringente maatregelen in de gehele Veiligheidsregio Haaglanden in te voeren.

Met nieuwe, strengere maatregelen voor de horeca maken wij ons grote zorgen met betrekking tot hun levensvatbaarheid in de toekomst. Westlandse horecaondernemers en hun personeel zien de nieuwe maatregelen als een potentiële doodsteek. Dit geldt voor restaurants en cafés, maar zeker ook voor de zalencentra en andere recreatiegelegenheden.

Uit eigen ervaring weten wij dat de horeca-ondernemers hun uiterste best doen om bijeenkomsten en horecabezoek volgens de RIVM-regels te laten verlopen. Ondernemers voelen zich gestraft voor de relatief hogere besmettingscijfers in (de steden) in Haaglanden.

Wij willen u vragen (opnieuw) met Veiligheidsregio Haaglanden in gesprek te gaan om te beoordelen of deze maatregelen voor Westland noodzakelijk zijn.

Natuurlijk gaan wij graag met u in gesprek om te kijken hoe we onze inwoners maar ook onze ondernemingen gezond kunnen houden!

Wij spreken het vertrouwen uit in uw inzet voor de Westlandse ondernemers.

Met vriendelijke groet,

Ronald van Gaalen                        Shirley Schelkers 
Voorzitter KHN afd Westland          Voorzitter MKB Westland