Koninklijke Horeca Nederland Afdeling Westland & Midden-Delfland ‘Horeca moet meer als collectief optreden’

Kersvers voorzitter Eddy Moerman ziet een rol voor Horeca Westland weggelegd om de samenwerking tussen horecabedrijven te versterken: “In tijden van crisis zie je dat veel ondernemers een beetje in hun schulp kruipen, nu is hét moment om weer meer saamhorigheid te creëren onder de ruim 110 leden. Dat wordt één van de speerpunten in de komende periode.”

Crisis op crisis

Na de welbekende coronacrisis was de weg vrij om te werken aan een herstel van twee verloren jaren. Over bezoek aan Westlandse hotels, restaurants en cafés hebben uitbaters niet te klagen, maar nieuwe crises lagen op de loer. “Net opgekrabbeld uit de coronaperiode, met voor ondernemers telkens wijzigende maatregelen, stonden alweer nieuwe problemen voor de deur. De oorlog in Oekraïne zorgde voor een vervijfvoudiging van de energieprijzen, maar ook de inkoopprijzen schoten omhoog. Als klap op de vuurpijl is de arbeidsmarkt op drift en hebben veel vakgenoten een tekort aan personeel. Zo stapelen we crisis op crisis…” betoogt Moerman.

Steunmaatregelen 

Waar veel kritische blikken gericht zijn op de overheid, geeft Moerman aan dat er uiteindelijk ook goed is meegedacht: “De overheid, waaronder de Belastingdienst,  heeft betalingstermijnen van bepaalde belastingen verlengd. Zo konden BTW, Loonbelasting en Onroerendezaakbelasting uitgesteld worden tot 60 maanden. Dat geeft ondernemers echt lucht en maakt het verschil voor sommigen om te stoppen of door te kunnen gaan.” Het jaar 2023 lijkt desondanks een bepalend jaar te worden; in coronatijd is geen enkel bedrijf omgevallen. Het normale proces, waarin er bedrijven starten, stoppen of failliet zullen gaan, zal zijn herintrede doen. “Het is onvermijdelijk dat sommige bedrijven het niet zullen redden. Wie aan het einde van dit jaar zijn hoofd boven water houdt, is gezond. Dat proces moet niet worden verstoord, dit speelt in alle branches.”

Terug naar ijzer 7

Het bestuur, dat naast Moerman bestaan uit Flip van Adrichem, Leon van Es, Ronald van Gaalen en Olaf Taling, heeft het terugbrengen van de collectiviteit als een belangrijk speerpunt. Moerman zegt erover: “Mijn voorganger Ronald van Gaalen heeft onze club prima door de coronacrisis geloodst, maar nu is het weer tijd om elkaar te inspireren en ook om het gezellig met elkaar te hebben. We moeten terug naar de basis. Of om in golftermen te spreken: terug naar ‘ijzer 7’.” Koninklijke Horeca Nederland afdeling Westland & Midden-Delfland kan naast de lokale inzet ook terugvallen op het landelijk bureau; “Wij organiseren hier bijeenkomsten voor leden en binnenkort zelfs ook ledenlunches, om elkaar in een ongedwongen setting beter te leren kennen. Ook hebben we goede contacten met andere belangenorganisaties en gemeenten. Voor inhoudelijke vragen die onze regio overstijgen, kunnen we altijd terecht bij onze regiomanager Marlies Cirkel. Zo kunnen leden altijd actuele informatie krijgen over wet- en regelgeving en wordt de lobby op diverse overheidslagen gevoerd.”

Horeca als vak

Dat de eigenaar van Unicum Hotel en Restaurants (met locaties in Hoek van Holland en Poeldijk) een vakman is, mag duidelijk zijn; “Horeca zit mij in het bloed; mijn oom en ouders zijn ook allemaal actief, of actief geweest, in de branche. Het is ook belangrijk om de horeca weer als een echt vak neer te zetten. Bied mensen stageplekken en opleidingen, wees open en betrouwbaar. Dan heeft de horeca een mooie toekomst, voor bezoekers, ondernemers én personeelsleden.”