Interview wethouder Albert Abee

Hij was nog maar enkele weken bezig in zijn nieuwe functie als wethouder in Westland, toen de coronacrisis uitbrak… Wethouder Albert Abee heeft binnen het College van B&W een brede portefeuille met voldoende uitdagingen; “Het is een prachtig pakket bij elkaar, met sommige onderwerpen heb ik mij ook als wethouder in Lansingerland bezig gehouden. Bijvoorbeeld glastuinbouw en economische zaken zijn voor mij bekende beleidsterreinen, maar de schaal in Westland is wel anders dan in mijn vorige wethouderschap.”

Bijzondere start

“Ik was net begonnen en toen kon iedereen naar huis. Ook de wethouder moest naar huis, maar deze keer is een wethouder niet door ‘de politiek’ naar huis gestuurd.” lacht de 64-jarige CDA-wethouder die in Hendrik-Ido-Ambacht woont. “Het was heel bijzonder om te starten in een functie waar iedereen nieuw voor je is. Vergaderingen en kennismakingen gingen telefonisch of digitaal. Ik wilde mensen ontmoeten en mijn licht opsteken. Toch gaf de situatie een bijzondere dynamiek en kostten de dossiers direct al veel tijd. Als Wethouder Economische Zaken kun je tijdens een crisis aan de bak, gelukkig in collegiaal overleg.” De geboren Rotterdammer is geen type wethouder dat graag op de winkel past; “Ik wil een verbouwing realiseren, niet vanwege de metamorfose an sich. Wel omdat de verbouwing uiteindelijk voor alle partijen winst oplevert;  bedrijven, inwoners en Gemeente Westland kunnen ermee winnen. Je ontwikkelt een visie en vervolgens moet je de wegen daarnaartoe in kaart brengen. Als je niet oppast, neem je blind een bepaald pad zonder de belangen goed af te wegen.”

Schoon schip maken

Hoewel de nieuwbakken wethouder ook in fusiegemeente Lansingerland verantwoordelijk was voor glastuinbouw, is er een groot verschil met Westland. “In mijn vorige gemeente waren de kassen belangrijk, in Westland zijn ze écht dominant. De omvang van het areaal is hier bijvoorbeeld drie keer zo groot. Echter niet alles is hier beter; de ‘Wet van de remmende voorsprong’ doet hier opgeld; problemen als een verouderde infrastructuur en versnipperde verkaveling spelen relatief sterker in historische kassengebieden als Westland.” Voor de glastuinbouw heeft Abee drie prioriteiten; de sector moet toekomstbestendig worden, er moet een oplossing worden gevonden voor arbeidsmigrantenhuisvesting en op bepaalde terreinen moet schoon schip worden gemaakt. “De eerste twee punten spreken voor zich; de leidende positie van de Greenport in Nederland en wereldwijd moeten we behouden, die sleutels hebben we in handen. Ook van het belang van de huisvesting voor arbeidsmigranten is iedereen doordrongen. Het punt is dat we ook goed moeten inzien wat wel en niet kan in het glasareaal. Bijvoorbeeld wonen in agrarische bedrijfswoningen en ander activiteiten die strijdig zijn met de bestemmingsplannen; er werd wel eens wat gedoogd… Er is al een flinke slag gemaakt, maar als we dit laten voortduren, blijft het veel capaciteit kosten en blijft onduidelijkheid bestaan.“

Retailvisie

Duidelijkheid moet er wat betreft de oud-ondernemer ook komen in het midden- en kleinbedrijf. Hiervoor is het realiseren van een retailvisie een vereiste: “Er is al veel gebeurd op het gebied van het aanpakken van de centra, maar de volgordelijkheid is zo belangrijk. Je kunt wel een leegstandsrapport opleveren, maar eerst moet je kijken wat je wilt in een dorp. Per kern moeten we eerst de trends bekijken; hoe zien de verschillende centra er over 10 jaar uit? Hoe omvangrijk zal het winkelbestand moeten zijn, wat willen onze inwoners en ondernemers? We zijn bezig met de visie voor de toekomst die in de zomer met belanghebbenden wordt besproken en aan het einde van het jaar gereed moet zijn. Dan hebben we de fundamenten voor een vloer gecreëerd en kunnen we gaan bouwen. Dan is ook een verdeling te maken; dit is aan de gemeente, dat is aan ondernemers. Ik zie dat positief tegemoet, ook in post-coronatijden; Westland heeft ondernemersbloed in de aderen.”

Een verlate kennismakingstour wordt gehouden zodra dit weer mogelijk is, Abee wil weten wat er speelt bij ondernemers: “Ik wil de lijnen kort houden, zaken aan de voorkant oplossen. Dan kost het minder tijd en energie! Natuurlijk kan ik zeggen wat er in het verleden fout ging, maar dat is te makkelijk. Ik zeg altijd: pas na de trekking kent iedereen de winnende cijfers van de loterij. Wij moeten echter samen met de politiek vooruitkijken, een stip op de horizon zetten en met alle betrokkenen en belanghebbenden vooruitgang boeken. Op naar de toekomst!”