Inkoopbeleid Gemeente Westland

Zorg dat u in de database staat!

Met het vaststellen van het nieuwe inkoopbeleid gaat de gemeente Westland een stap verder met het stimuleren van de lokale economie. Dit nieuwe beleid, dat mede in overleg met MKB Westland tot stand is gekomen, geeft extra kansen aan Westlandse ondernemers. Bij onderhandse aanbestedingen (tot € 100.000,- voor leveringen en diensten (excl. inhuur externe capaciteit) en tot € 1.500.000,- voor werken) wordt een offerte aangevraagd bij één of meer Westlandse bedrijven die zich hebben aangemeld in de zogenaamde ‘database lokale ondernemers’. Wanneer er geen of onvoldoende lokale ondernemers zijn aangemeld, er sprake is van ongeschiktheid of een niet passende aanbieding, worden andere ondernemers uitgenodigd.

Stappenplan

Stap 1: Inschrijven eHerkenning
De inschrijver dient (ter identificatie) wel te beschikken over een eHerkenning ( van niveau EH1) voor de in te schrijven onderneming. Er zijn diverse aanbieders, allen bieden online inschrijving aan. Voor meer informatie: https://www.eherkenning.nl/
De eHerkenning kunt u vergelijken met de DigiD, maar dan voor bedrijven. Alvorens u zich inschrijft in de database van de gemeente Westland dient u een eHerkenning aan te vragen.

Stap 2: Inschrijven database
U heeft zich ingeschreven bij eHerkenning. Nu kunt u zich verder inschrijven in de database van de gemeente Westland.
Inschrijven database:
(https://www.gemeentewestland.nl/ondernemen/aanbestedingen/database-lokale-ondernemers.html).

Bijzonderheden
Vanuit de gemeente wordt ook getracht Westlandse bedrijven te vinden wanneer die zich niet hebben aangemeld. Zoekmogelijkheden beperken dat vaak ernstig, vandaar dat wij verzoeken dat de Westlandse bedrijven zich beter kunnen registreren. Dit biedt betere kansen!