Impressie Dag van de Duurzaamheid in World Horti Center

In Westland is de Dag van de Duurzaamheid door ondernemers en inwoners gevierd met een nieuw evenement; ‘Westland doet Duurzaam’. Ruim 400 mensen waren aanwezig in het World Horti Center voor lezingen, presentaties en een duurzaamheidsmarkt. Wethouder Energietransitie Pieter Varekamp heette de aanwezigen welkom, mede namens medeorganisatoren MKB Westland en VNO-NCW Westland-Delfland: “Het is prachtig dat we deze bijeenkomst voor het eerst tegelijk kunnen organiseren voor alle Westlanders; voor hen die bedrijfsmatig met energie bezig zijn en voor de gemiddelde Westlander die ook stappen wil maken in het terugdringen van fossiele brandstoffen. Gemeente Westland loopt voorop in de energietransitie; geothermie wordt hier zowel in de glastuinbouw als voor huizen ingezet. Verder steunen we de verduurzaming van bedrijventerreinen en winkelcentra. Voor inwoners kunnen energiecoaches en energiescans soelaas bieden, kortom we zijn volop in beweging.”