ICT aan de basis van  uw bedrijfscontinuïteit

ICT is voor bedrijven steeds belangrijker, of zelfs onmisbaar. Online werkplekken, meerdere devices met toegang tot bedrijfssystemen, telefonie in de Cloud; ICT vormt het hart van de organisatie. Een veilige, betrouwbare ICT-omgeving is dan ook van groot belang voor uw bedrijfscontinuïteit.

Uw ICT-omgeving speelt binnen vrijwel alle lagen van uw organisatie een bepalende rol. Het vormt de basis van uw werkplekbeheer en telefonie, al dan niet in de Cloud, tot data opslag en beveiliging van uw bedrijfsgegevens. Binnen het MKB wordt flink geïnvesteerd in Cloud-oplossingen, wat resulteert in complexere omgevingen met hoge beschikbaarheidseisen.

Impact neemt toe

Omdat ICT een centrale en bepalende rol speelt binnen organisaties neemt de impact van eventuele incidenten fors toe. Bent u even ‘uit de lucht’, dan heeft dat direct gevolgen voor al uw medewerkers en uw gehele bedrijfsvoering. Organisaties moeten zich bewust zijn van deze impact.

Naast de toegenomen impact worden organisaties ook geconfronteerd met toenemende dreigingen en met strengere wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de AVG privacywetgeving die vorig jaar in werking is getreden. Het niet meer kunnen werken in geval van een ransomware aanval, klanten die u niet kunnen bereiken door een DDoS aanval of boetes in geval van een datalek hebben directe kosten tot gevolg.

Speerpunt

Dit alles maakt ICT-beheer tot één van de belangrijkste speerpunten binnen uw organisatie. U kunt het zich niet meer veroorloven om ‘uit de lucht’ te zijn. Of wat te denken van mogelijke gevolgschade die uw organisatie oploopt in geval van een datalek of beveiligingsincident. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben voor uw organisatie. Een veilige, betrouwbare ICT-omgeving is dan ook van groot belang voor uw bedrijfscontinuïteit.

Zelf doen of uitbesteden?

Maar ICT-beheer en -security behoren vaak niet tot de kernactiviteiten van uw organisatie. En dat terwijl het dus juist wel van grote invloed is op de continuïteit van uw organisatie. Dit uitbesteden aan een externe partner, met ICT wél als core business, kan in veel situaties daarom een logische keus zijn.

Kies dan wel voor een specialist die uw organisatie kent en meedenkt met wat voor uw organisatie de beste oplossing is. Zodat u verzekerd bent van de meest up-to-date veilige en betrouwbare ICT-omgeving, die past bij uw organisatie en uw bedrijfscontinuïteit gewaarborgd is (en blijft).