Horeca Westland

Het jaar 2020 is voor horecabedrijven anders begonnen dan gebruikelijk; de tijdelijke sluiting is een flinke tegenvaller voor de sector. Gelukkig zijn cafés, lunchgelegenheden, restaurants en strandpaviljoens weer opengegaan en hebben diverse organisaties zich in Westland ingezet voor het heropenen van de horeca. Samen met MKB Westland en de BIZ’en heeft Koninklijke Horeca Westland zich ingespannen voor deze heropening. Voorzitter Horeca Westland Ronald van Gaalen ging in gesprek met beleidsmanager MKB Westland Roel Batelaan. Van Gaalen gaf de voorkeur aan het tutoyeren van elkaar.

Allereerst gefeliciteerd met je eenjarig jubileum als voorzitter van Horeca Westland, je viel met je neus in de boter zeker?

Je kunt inderdaad spreken van een hectisch eerste jaar nadat ik het stokje heb mogen overnemen van Myra van Koppen. Ik was al als bestuurslid actief en het is fijn samenwerken met ervaren bestuurders én horecamannen als Flip van Adrichem, Jos van den Broek en Leon van Es.

Wat zijn jouw doelstellingen als voorzitter?

We hebben momenteel 110 leden en hiervoor zetten wij ons in. Daar hoort bij dat we onze zichtbaarheid extern en intern verbeteren; waarvoor staat Horeca Westland? Ook willen we een professionaliseringsslag maken die mijn voorganger al heeft ingezet; we willen nog nadrukkelijker een belangenbehartiger zijn, maar ook meer verbinden. Dat klinkt misschien heel zalvend, maar we zitten hier ook in een kerkgebouw…

Hahaha… Ja, hoe ben je hier eigenlijk verzeild geraakt?

Ik ben nu 25 jaar beheerder van Stichting Zalencentrum Westland, waartoe De Kiem en De Brug in ’s-Gravenzande behoren. Na de Middelbare Hotelschool ben ik eigenlijk de wijde wereld ingetrokken. Ik was een jonge vrijgezel en wilde wel eens iets meer zien van de wereld dan Monster.

Is dat gelukt?

Jawel, ik heb gewerkt van Noordwijk tot Lelystad en ben zelfs nog de grenzen overgegaan; in België en Duitsland deed ik internationale ervaring op. Ik werkte op golfbanen, in strandtenten, in hotels en op bungalowparken. Als jonge vrijgezel was het een prachtige tijd.

Toch trokken de wortels je weer naar Westland?

Eigenlijk wel, ik ben weer bij mijn ouders op zolder gaan wonen en vond al snel de functie van beheerder. Ik trof een goedlopend zalencentrum aan dat vooral was gericht op het kerk- en verenigingsleven. De tijden zijn veranderd, we hebben een flinke moderniseringsslag gemaakt en de inrichting is veel bedrijfsmatiger. Ik ben 50 uur per week actief, ik ben een man van de voorkant. Ik wil contact hebben met de klant en meedenken.

Kon je tijdens de coronacrisis nog doorgaan?

Helaas moesten we in maart de deuren sluiten en dit heeft lang geduurd. Gelukkig mag ik nu weer groepen van maximaal 30 mensen ontvangen, maar een koor met 120 mannen kan ik nog steeds niet verwelkomen. Anderzijds heb ik veel schilderwerk kunnen doen en heeft Horeca Westland me beziggehouden.

Wat heb je kunnen doen voor de Westlandse horeca?

In deze periode zijn belangenorganisaties belangrijker dan ooit; er moeten organisaties zijn die breder denken en voorbijgaan aan het individuele belang. Je merkt dat wij een vraagbaak zijn voor Gemeente Westland en eigen leden. In dat opzicht zie ik zeker paralellen met MKB Westland; een grote zichtbaarheid vergroot ook het draagvlak.

Kunnen we de samenwerking nog meer zoeken?

Ik zie zeker goede en constructieve punten om frequenter te overleggen, zeker in deze periode is dat veelvuldig gebeurd. Groenere kernen helpen middenstanders, maar uiteindelijk ook de horecazaken. In de totale samenwerking kunnen we in de toekomst nog winst boeken.

Over winst gesproken; hoe staat het met de horeca?

Veel bedrijven hebben het zwaar gehad; bijna drie maanden sluiting ben je als bedrijf niet zo maar te boven. We zetten nu weer stappen richting de nullijn. Niet alle bedrijven kunnen beschikken over een ruime buffer, sommige ondernemers zijn pas net gestart. Toch zie ik de toekomst positief tegemoet.

Dat tekent jouw ondernemerschap, het optimisme!

Ik hoop inderdaad dat na het tijdelijke ‘nieuwe normaal’ het ‘mooie normaal’ gaat ontstaan. Qua gezondheid en qua economie hoop ik dat ons een tweede ziektegolf bespaard blijft. Collega-ondernemers roep ik op om de horeca goed te bezoeken; ga weer op zakenlunch of -diner, beleg vergaderingen extern en beloon het personeel met een etentje. Zo behouden we de Westlandse horecagelegenheden!