Herinrichting MKB Westland

De afgelopen periode is een drukke tijd geweest voor MKB Westland, toch is er ook gelegenheid gevonden om de interne organisatie tegen het licht te houden. Waar vorig jaar het nieuwe bestuur is aangetreden, is dit jaar gekeken naar een optimale verdeling van de werkzaamheden binnen het team van MKB Westland. Tevens wordt het secretariaat ‘uit de anonimiteit gehaald’. 

De taken zijn anders verdeeld binnen MKB Westland; zo is er in het kader van de efficiency besloten om naast een centrummanager niet ook een verenigingsmanager te hebben. De laatste functie is opgeheven en er is nu één manager. Deze functie zal worden bekleed door Marjan Naaktgeboren.

Deze verschuiving van taken geeft Roel Batelaan de tijd om een verdiepingsslag te maken met het ontwikkelen van beleid en opstellen van diverse partnerschappen. Saskia van den Bulk zal zich concreter bezighouden met onder andere het ledenbeheer en het bijhouden van de websites. Gedrieën zullen zij zorgdragen voor het verwelkomen van leden op evenementen.

De verwachting bestaat dat op deze wijze de vereniging naar een nog hoger niveau kan worden getild. De dienstverlening hopen wij beter te kunnen laten aansluiten bij de wensen van de leden. Vanaf nu krijgt u bij contact met MKB Westland dus te maken met de drie-eenheid die hieronder staat beschreven:

MKB Manager | Marjan Naaktgeboren

Met haar enthousiasme en vastberaden-heid is Marjan dé persoon om uw belangen als ondernemer te behartigen en samen met de rest van het team de evenementen te organiseren. Marjan is hiermee de aangewezen persoon om uw inhoudelijke vraag te beantwoorden. Tevens is de belangenbehartiging voor de BIZ’en een groot aandachtspunt, een uitbreiding van het aantal BIZ’en (ook buiten dorpscentra) is een doelstelling van MKB Westland.

Communicatie & Beleid | Roel Batelaan

Met zijn jarenlange ervaring in politiek Westland is Roel dé persoon om MKB Westland beleidsmatig en in gesprek met politieke partijen te helpen om onze doelstellingen te behalen. Hiernaast is het vormgeven van de communicatie van MKB Westland een belangrijke taak; het schrijven van het ledenmagazine Streamer en het onderhouden van social media behoren hiertoe.

Secretariaat | Saskia van den Bulk

Saskia is de drijvende kracht achter MKB Westland, hoewel niet voor iedereen een bekend gezicht. Naast haar baan als partner van HNP Accountants is zij officemanager bij het gelijknamige kantoor, en is zij behept met de secretariële taken van MKB Westland. Vragen over het lidmaatschap zal zij beantwoorden en ook websitebeheer, facturatie en archivering zijn bij haar in goede handen.