Geen verliezers bij 1e lijsttrekkersdebat tijdens drukbezochte MKB Westland Snertbijeenkomst

Voordat het politiek debat van start ging genoten de ruim 200 MKB Westland leden en geïnteresseerden van een heerlijke kop soep en was er gelegenheid om te netwerken.

De lijstrekkers Arne Weverling (GemeenteBelang Westland), Karin Zwinkels (CDA), Dave van der Meer (LPF), Peter Duijsens (Westland Verstandig), Mohamed el Mokaddem (Progressief Westland), Pieter Varekamp (VVD), Leen Snijders (CU/SGP) en Tamara van Riet (D66) troffen de laatste voorbereidingen voor het debat. Desirée Curfs opende het officiële gedeelte van de avond en bedankte hoofdsponsor Rabobank Westland, waarna zij de 8 lijstrekkers aankondigde. De lijstrekkers kregen ieder 1 minuut de tijd om zich voor te stellen. Een grote klok op het scherm behoedde de lijsttrekkers voor het overschrijden van de tijd, waardoor debatleider Desirée Curfs niet in hoefde te grijpen.

Na de voorstelronde was het tijd voor de stellingen, o.a. ingezonden door de ondernemers uit de zaal. “Zo dan hebben we deze maar meteen gehad!”, zei de debatleider over stelling 1, een veel besproken onderwerp de afgelopen periode: ‘Er moet 1 gemeentehuis komen in Westland’. Anderen stellingen die voorbij kwamen waren: ‘Gemeente moet ondernemerschap actief stimuleren’. Met deze stelling was iedereen het eens. Dit kon natuurlijk ook niet anders met alleen maar ondernemers in de zaal. Ook met de stelling ‘De huidige voorziening openbaar vervoer moet worden uitgebreid in Westland’ zaten de lijstrekkers op 1 lijn. ‘Hier wonende arbeidsmigranten hebben dezelfde rechten en plichten als Westlanders’, konden de lijstrekkers alleen maar beamen. Dit is nu eenmaal wettelijk vastgesteld. Dave van der Meer (LPF) benadrukte dat het goed is als migranten hier komen werken wanneer er voldoende werk is. “Maar zodra er geen werk meer is, moeten zij terug naar hun eigen land”, zei hij resoluut. Alle lijsttrekkers waren het oneens met de stelling ‘Westland is duurzaam genoeg voor de toekomst’. Mohamed el Mokaddem (PW) kon het daarom niet begrijpen dat LPF tegen de plaatsing van windmolens stemt. Tamara van Riet haakte daar meteen op in en stelde dat haar partij (D66) duurzaamheid  erg belangrijk vindt. Op voorhand moeten plannen niet afgekeurd worden. Niet bij elk onderdeel was er een eensgezindheid. Bij de stelling dat grond met tuinbouwbestemming absoluut behouden moet blijven, heerste er verdeeldheid. VVD, CU/SGP, CDA en LPF waren het hier mee eens. GemeenteBelang Westland, D66, Progressief Westland en Westland Verstandig konden zich niet vinden in deze stelling.

Tot slot maakte de lijstrekkers in 1 minuut hun speerpunten duidelijk en bedankte Desirée Curfs de lijsttrekkers met een ‘Snertpakket’. Er kan geconcludeerd worden dat er geen verliezers waren deze avond. Het eerste debat verliep goed voor de lijsttrekkers. Een prima aftrap van de verkiezingscampagne.

Na het debat  was er tijd voor netwerken onder het genot van een hapje en drankje. Al met al was het weer een geslaagde Snertbijeenkomst!