Frank Rijneveen van BIZ Monster: ‘Essentieel dat BIZ Monster in 2020 prolongeert’

‘Essentieel dat BIZ Monster in 2020 prolongeert’

Met het zeer recente nieuwe lidmaatschap van MKB Westland én de opstart naar het KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen, red.) is er voor BIZ Monster een periode van nieuw elan aangebroken. Dat was ook belangrijk en noodzakelijk, volgens de in januari van dit jaar aangetreden nieuwe voorzitter Frank Rijneveen.

Voormalig gemeente Westland-wethouder Rijneveen heeft zich voor één jaar aan het voorzitterschap van BIZ Monster gecommitteerd. Dat betekent dat zijn bestuursperiode volgend jaar tijdens de ALV in februari alweer afloopt. ‘Ik hoop dat de BIZ dan weer op de rails staat én dat de BIZ prolongeert’, zegt de sinds mei van dit jaar bij Domat Materieel en Afvalverwerking Technologie in Schiedam werkzame Rijneveen. ‘Dat de leden na twee termijnen in 2020 instemmen met een nieuwe vijfjarige periode voor BIZ Monster is zelfs essentieel. Gebeurt dat niet, dan zou dat wel eens de nekslag voor het Monsterse centrum kunnen betekenen. Overdreven? Zeker niet, het is ontzettend belangrijk dat we gezamenlijk de uitdagingen voor de komende jaren aangaan. Er is genoeg werk aan de winkel. Als we dat goed doen, kunnen we als koopdorp profiteren van bijvoorbeeld diverse nieuwbouwprojecten in Monster. We moeten klaar zijn om al die nieuwe klanten te kunnen verwelkomen. Daar hebben we wel de hulp bij nodig van andere organisaties, instanties en keurmerken, waaronder MKB Westland, gemeente Westland en het KVO.’

KVO

Met name de aanvraag voor een KVO via MKB Westland is van grote toegevoegde waarde, weet Rijneveen: ‘Het KVO helpt betrokken partijen zoals winkeliers, politie en gemeente gezamenlijk afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. Problemen worden in kaart gebracht, oplossingen gezocht en maatregelen genomen, met in ons geval begeleiding van MKB Westland in de persoon van onder meer centramanager Marjan Naaktgeboren, met wie al heel goede gesprekken zijn gevoerd. Met preventietrainingen, betere openbare verlichting, georganiseerd toezicht en brandpreventie zorgen we voor een schoon, goed onderhouden en veiliger Monster. Een KVO geeft een duidelijk signaal af aan het winkelend publiek, maar ook aan mensen met minder goede bedoelingen.’

Parkeerdruk

Een van de grootste uitdagingen voor de komende jaren is volgens Rijneveen het verlichten van de parkeerdruk in het centrum van Monster. ‘Er is veel bewoning in het centrum. Dat betekent dat bewoners parkeerplaatsen gebruiken die voor winkelend publiek bestemd zouden moeten zijn. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ook sommige winkeliers zich daar schuldig aan maken. Zij schaden daarmee helaas ook hun eigen belangen. Om de parkeerdruk te verlichten was in het vorige college al geld vrijgemaakt, maar dat is door het nieuwe college helaas gealloceerd aan ‘algemene middelen’. We hopen dat de gemeente daar nog eens goed naar wil kijken. Daarbij kan zij rekenen op een BIZ Monster die zelf ook bereid is om de schouders eronder te zetten. Je kunt immers niet vragen en zelf geen initiatief tonen. Die tijd is geweest.’

Zijlijn

Rijneveen – zijn echtgenote is overigens ook eigenaar van een sigarenwinkel in de Zeestraat in Monster – belandde na zijn afscheid als wethouder vorig jaar tijdelijk in een arbeidsloze periode. In die periode werd hij niet alleen voorzitter van BIZ Monster, maar ook van Dorpsvereniging Ter Heijde. ‘Ik draag graag mijn steentje bij aan het functioneren en welzijn van samenlevingen. Het is te gemakkelijk om langs de zijlijn te blijven staan. Toen ik gevraagd werd als voorzitter van BIZ Monster als opvolger van Nico Paardekooper, heb ik dan ook ja gezegd, met dus de restrictie dat het voor één jaar is. Het moet gezegd dat BIZ Monster uit een wat lastige fase komt. Er kon wel wat peper bij, vond ik. Dat is gebeurd, met als concrete resultaten het lidmaatschap van MKB Westland en het groene licht dat we hebben gekregen voor het opstarten van het KVO. Het zijn initiatieven die weliswaar geld kosten, maar die we ontzettend goed kunnen gebruiken in de ambitie naar een nieuwe, gezonde toekomst voor de Monsterse middenstand.’