Frank Binnekamp van Westland Infra

‘We staan graag midden in de samenleving als energiebedrijf’

Op de derde dinsdag van september maakt de regering jaarlijks zijn plannen voor het nieuwe jaar bekend. Na Prinsjesdag komt het bedrijfsleven op diverse plaatsen bijeen om te bekijken wat de implicaties zijn voor hen. Ook in Westland wordt al vele jaren een ontbijtsessie georganiseerd door MKB Westland. Sinds 2009 is Westland Infra Netbeheer gastheer van dit Energiek Ontbijt. Een mooie gelegenheid voor MKB-manager Roel Batelaan om eens om tafel te gaan met directeur Frank Binnekamp.

Van wie ben u d’r een?

Haha, je hebt het bordje gezien bij de entree! Het is een manier om de Westlandse klanten zich snel thuis te laten voelen. Veel mensen waarderen deze knipoog naar de streektaal, een enkeling vindt het minder leuk. We staan graag midden in de samenleving als energiebedrijf. Om antwoord te geven op je vraag; mijn naam is Frank Binnekamp, 51 jaar oud en inwoner van Alphen aan den Rijn. In het dagelijks leven ben ik algemeen directeur van de holding JUVA.

Eh… Juva? Zit ik dan niet bij Westland Infra?    

Jawel, JUVA is de holding en kent drie dochterondernemingen; Westland Infra, Anexo en Capturam.

Wat doet Westland Infra?

Westland Infra is de netbeheerder en verzorgt de distributie van elektriciteit en gas in de regio’s Westland en Midden-Delfland en in een aantal netten in het Rotterdamse havengebied. Het grootste deel van het klantenbestand bestaat uit glastuinbouwondernemers.   

Wat doen Anexo en Capturam op hun beurt?

Anexo ontzorgt ondernemers in hun energievraagstukken; dit gaat vaak om bedrijven waarbij energie een kritische of intensieve factor is. Er wordt gekeken naar energie in brede zin, maar ook naar bijvoorbeeld openbare verlichting, energiemanagement en netwerkoplossingen. Capturam richt zich op duurzame en innovatieve activiteiten die bijdragen aan de verduurzaming van de energievoorziening in de regio. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan participatie in Trias Westland, een geothermieproject. Bij alles is het doel de CO2-uitstoot te reduceren.

Dat klinkt alsof er veel wordt samengewerkt

Dat klopt, de oude verhouding leverancier-afnemer is echt achterhaald; de scheiding van warmteproductie en levering versus warmtetransport is tegenwoordig anders. Er moet in gezamenlijkheid worden gekomen tot een duurzaam systeem in de regio, daarvoor zullen we diverse partnerships moeten aangaan. Westland is wat dat betreft een specifiek gebied met een bundeling van vraagstukken op het gebied van energie. Dat WKK’s terugleveren op het net is voor ons ondertussen normaal, maar het blijft baanbrekend. De economie blijft groeien en daarmee ook de energievraag.

Zijn er ook zorgen op het gebied van de energie?

De nieuwe Wet Voortgang Energietransitie heeft nog wel wat weeffoutjes, wat mij betreft. Zo zie ik geen enkele noodzaak om te splitsen bij één bron. Ofwel; productie en levering van energie kunnen prima bij een en dezelfde partij liggen. Ik zie een parallel met de NS en Prorail; ook die zijn gescheiden voortgegaan, zonder echte grond daarvoor.

‘We kunnen het probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft geschapen’

Waar schuilt de oplossing voor het energievraagstuk?

Er zal moeten worden verduurzaamd, maar in plaats van direct de rollen te verdelen, zou er moeten worden bekeken wat er moet worden behaald. Alleen dan wordt het betaalbaar en succesvol. De nieuwkomers halen ons straks in; het vraagstuk is ook niet op te lossen langs de huidige lijnen. Ook ik ben opgegroeid in tijden van fossiele brandstoffen. Het lijkt op Einsteins bekende quote; ‘We kunnen het probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft geschapen.’

Prachtige quote, tot slot; hoe zit u MKB Westland?

Wij geloven in de lokale economie en dragen graag bij aan het Energiek Ontbijt. Het is geweldig om 200 Westlandse ondernemers te mogen verwelkomen, het inspireert ons om het bedrijfsleven vaker binnen te halen. Alleen gezamenlijk kunnen we het energievraagstuk immers oplossen.