Fractievoorzitter Remmert Keizer, GBW

Fractievoorzitter Remmert Keizer van Gemeentebelang Westland steekt zijn kritiek op het huidige College van B&W niet onder stoelen of banken: “Na de verkiezingen zijn wij voor het eerst in de Westlandse historie in de oppositie gekomen. De nieuwe coalitie zou alles wel eens anders doen; er zou een nieuwe bestuursstijl komen, er zou geen coalitie-overleg meer zijn en bij collegevoorstellen zouden er altijd twee keuzes aan de raad worden gelaten. We zijn nu twee jaar onderweg en er is veel getamboereerd, maar de coalitiepartijen houden elkaar krampachtig vast. Processen lopen stroef en er worden geen keuzes gemaakt… Er zit geen zakelijk college, ik mis de feeling met het bedrijfsleven.”

Centrum Monster

Keizer vervolgt: “Ik zal een concreet voorbeeld noemen; het centrum van Monster. In de vorige collegeperiode is er vier miljoen euro gereserveerd om het dorp aan te pakken, dat is hard nodig. Het huidige college heeft het gereserveerde bedrag teruggebracht tot een paar ton, daar kun je een paar parkeerplaatsen voor aanleggen! Ook De Noviteit zou worden opgeknapt en als eigentijdse locatie bij het dorp worden betrokken, nu wordt alleen het dak opgeknapt. Zo rem je elke ontwikkeling.”

Positieve houding

Ondanks de kritiek op het huidige gemeentebestuur probeert Keizer een positieve houding aan te nemen: “We moeten eens doorpakken als gemeenteraad, al die visies vallen over elkaar heen. Als je alles wilt uitvoeren, zit je in 2028. Dat is anderhalve collegeperiode verder. Wij zullen ons echter meegaand opstellen, hopelijk wordt ook de oppositie betrokken bij concrete voorstellen. Beschouw elk voorstel op zijn merites. Zo moeten onze voorstellen over ‘short stay’-locaties voor arbeidsmigranten en OZB-compensatie voor sportverenigingen ook andere partijen aanspreken.”

Discussie toekomst Westland

“Een onderwerp dat GBW op de politieke agenda heeft gezet is de discussie over de ruimtelijke indeling van Westland. Moeten we niet van een teeltareaal naar een zogenaamd ontwikkelareaal? Het tuinbouwcluster moet de ruimte krijgen, maar de tomaat en paprika zullen misschien buiten deze regio geteeld worden. Een innovatieve glastuinbouw vraagt ook om andere werknemers en daarmee ook voor andere huisvesting. Dit discours moet breed worden opgezet en het debat moet gevoerd worden met politiek, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld. Zo denken we gezamenlijk mee aan de toekomst voor Westland.” besluit Keizer.