Fractievoorzitter Nico de Gier, PvdA Westland

Nico de Gier is fractievoorzitter namens PvdA Westland. PvdA Westland heeft een viertal speerpunten waarop de nadruk ligt; inkomen, wonen, werk en zorg. “Eigenlijk is op al deze punten weinig vooruitgang geboekt. Aan het begin van de collegeperiode werd er voortvarend gestart, al na twee maanden is er beleid voor arbeidsmigranten vastgesteld. Dat was een hoopvolle start, erna is het echter een tijdlang oorverdovend stil geworden. Op werkelijk alle terreinen, niet alleen op onze speerpunten. Pas in de laatste gemeenteraadsvergadering is er weer wat besloten; het ‘Huis van de Buurt’ in Honselersdijk wordt opgezet, er komen woningen in bij de Driesprong in Kwintsheul en er wordt geld uitgetrokken voor de centrumvisie Wateringen.”

Dorpswethouders

De Gier vervolgt: “Wat heeft een gemiddelde burger eraan dat er weer dorpswethouders komen? Kern is dat er soms te weinig en soms te veel naar inwoners wordt geluisterd; in diverse kernen wordt nu eenzelfde participatietraject gelopen als een aantal jaar geleden, mensen nemen dat niet meer serieus. Anderzijds; wat heb je eraan als in de ochtend het hele college door je dorp wandelt? Wat ik ook wel eens hoor; er is correspondentie met een ambtenaar, er ontstaat een conflict, de wethouder bemoeit zich er mee en vervolgens… stuurt de zelfde ambtenaar dezelfde flutbrief. Dat is van de regen in de drup…”

Bijstand

Werkgelegenheid wordt binnen de PvdA primair vanuit de werknemerskant bekeken, toch kan het mes soms van twee kanten snijden volgens De Gier: “In Westland zitten 600 bemiddelbare mensen in de bijstand, een groot deel daarvan is 50+. Het UWV doet in eerste instantie niets en na enige tijd komen deze mensen in de bijstand. Het College van B&W schrijft hen af op basis van leeftijd. De aarzeling moet worden weggehaald bij werkgevers, desnoods met financiële middelen. Een schat aan ervaring gaat anders verloren en de salariseisen van deze mensen zijn niet huizenhoog.”

Ondernemerspartij

“De PvdA was in het verleden niet erg ondernemersgezind, als je nu in onze fractie kijkt hebben we vijf zelfstandigen, twee gepensioneerden en één ambtenaar. De tijden veranderen en er heerst een ondernemersmentaliteit; waarom regelt de overheid zaken niet sneller? We willen doorpakken!”, zegt De Gier afsluitend.