Evelien Brederode van Capturam ‘Energietransitie: besparen is een  goede eerste stap!’

H

et is momenteel niet het grootste politieke item, maar op de achtergrond speelt het als nooit tevoren; de energietransitie. Een grote uitdaging voor overheden, bedrijven en ook voor inwoners.  Het gastheerschap van Westland Infra Netbeheer bij het Energiek Ontbijt is een goede aanleiding eens naar de stand van zaken in Westland te vragen. Roel Batelaan gaat in gesprek met Programmamanager Energietransitie Evelien Brederode van Capturam, net als Westland Infra en meetbedrijf Anexo een dochteronderneming van netwerkbedrijf N.V. Juva.

Zoals bij de receptie van Juva in grote letters staat; van wie ben u d’r een?

Deze vraag stelde je vorig jaar ook aan de directeur van Juva, haha! Maar als wij het op de muur hebben staan, ontkom je niet aan deze vraag. Ik ben een geboren en getogen Leidse, voor studie heb ik een aantal jaar in Utrecht gewoond. Ik ben opgeleid als geologe en energiewetenschapper, momenteel werk ik al 2,5 jaar bij Capturam.

Oh ja, Capturam is de tak die ziet op de innovatie?

Dat klopt, wij richten ons op duurzame en innovatieve activiteiten die bijdragen aan de verduurzaming van de energievoorziening in de regio. De tweede loot aan de stam is Anexo, dat ontzorgt ondernemers in hun energievraagstukken; hier gaat het om bedrijven waarbij energie een grote rol speelt in de bedrijfsvoering. Westland Infra tenslotte is de netbeheerder die elektriciteit en gas distribueert in Westland en Midden-Delfland. Juva is de holding waar deze drie dochterondernemingen onder hangen.

Is Juva eigenlijk een private organisatie?

Juva opereert zelfstandig, maar alle aandelen zijn in publieke handen. Het gaat immers om de infrastructuur, daar schuilt geen winstbelang in. Gemeente Westland heeft 86% van het aandelenpakket, Gemeente Midden-Delfland bezit de overige 14%. De commerciële tak Westland Energie Services is in 2007 verkocht aan Essent.

Capturam is bij mij alleen bekend van de Triasboring aan de Langebroekweg, maar er gebeurt vast nog meer?

Met een klein team van 2,5 FTE hebben we toch een grote impact, dat schuilt mede in de manier van werken. Zo wordt er veel gewerkt in samenwerkingsvormen, bijvoorbeeld met Gemeenten Westland en Midden-Delfland, glastuinbouwondernemers en ook met HVC, een afval- én energiebedrijf. De Triasboring is nu het meest in het oog springende project in de drie jaar dat Capturam bestaat.

Wat houdt de Triasboring precies in?

De Triasboring is een aardwarmteproject dat na een decennium van voorbereiding in de zomer van 2019 is gestart met warmtelevering uit het eerste doublet….

Eh, een doublet? Help mij en de lezers even…

Soms verval ik in vaktermen (*lachend)… Een doublet is een put die bestaat uit twee delen; een productieput en een injectieput. De eerste put haalt het warme water omhoog en de tweede put injecteert het water weer terug de grond in. Begin volgend jaar verwachten we de tweede bron van dit project in gebruik te nemen.

Betreft dit ook een samenwerking met meerdere partners?

Jazeker, naast Capturam heeft HVC een gelijk aandeel van 45%. Hiernaast participeren Royal Flora Holland en de deelnemende glastuinbouwbedrijven. Op den duur moet de laatste partij eigenaar worden van het gehele project.

Welke andere projecten staan er op de rol?

Ook dit betreft een aantal aardwarmteprojecten (Kralingerpolder, Maasdijk, Polanen en Wippolderlaan, RB); het doel hiervan is de warmtetransitie van de Westlandse glastuinbouw te versnellen. Hierbij wordt er gewerkt met een driestappenplan; Eerst moet de glastuinbouwsector worden aangemoedigd samen te werken in warmtecoöperaties, vervolgens moet het gesprek met deze samenwerkingsverbanden worden aangegaan om hun ideeën om te zetten in concrete projecten en tenslotte moet er gewerkt worden aan een regiodekkend warmtesysteem.

Waarom is aardwarmte zo hot hier?

Dat is tweeledig; enerzijds is de energievraag vanuit de kassen erg groot. Anderzijds kent de regio goede grondpakketten op een diepte van 2 à 3 kilometer in vergelijk met andere Nederlandse regio’s. Ook is er ruime kennis van de grond door de aardgasboringen die hier hebben plaatsgevonden.

Zijn WKK’s in de glastuinbouw hierdoor niet meer nodig?

De komende jaren gaan WKK’s zeker nog een rol van betekenis spelen. Warmtekrachtkoppelingsinstallaties creëren wel warmte, elektra en CO2 uit gas. Er zit zeker een uitdaging in het vinden van een goed alternatief voor CO2 wanneer de WKK minder wordt ingezet…

Is waterstof een potentiële energiebron?

Waterstof heeft zeker toekomst, het enige nadeel is dat het slechts een energiedrager is. Het is niet een bron an sich. Het gaat er vooral om dat we tijdig kunnen inspelen op de kans die waterstof over waarschijnlijk pas tientallen jaren kan bieden. Ons gasnet is om te bouwen, maar gaat wel voor 30 of 40 jaar de grond in. De terugverdienperiode is langer dan bij het gemiddelde MKB-bedrijf. Een MKB’er wil binnen vijf jaar resultaat.

Wat heb je zelf met MKB?

Ik ben ondernemersdochter en heb van dichtbij gezien van hoeveel markten je thuis moet zijn; je bent niet alleen directeur, maar ook hoofd HR, bedrijfsarts, financieel expert etc. Het is dan goed dat er een organisatie is zoals MKB Westland die dat netwerk biedt waarvan je kunt leren.

Heb je een laatste tip voor ondernemers op energiegebied?

Ik snap dat de transitie soms heftig voelt, maar je kunt klein beginnen. Bekijk bijvoorbeeld wat je kunt besparen. Hiermee kan ook de gemeente helpen, er is zelfs een speciaal programma ontwikkeld. “Westland woont en werkt duurzaam”.