Een winkelcentrum heeft ook een sociale functie

Hij heeft de voorzittershamer dit jaar in handen gekregen en is binnen de BIZ ’s-Gravenzande direct enthousiast van start gegaan. Geboren Utrechter Fred van Geffen heeft jarenlange ervaring in het vastgoed en hoopt met zijn kennis een opbouwende bijdrage te kunnen leveren aan het centrum van zijn ‘stad’: “In het verleden ben ik al eens benaderd om actief te worden bij Koopstad aan Zee, maar toen slokten vrijwilligerswerk bij verzorgingshuis De Kreek en School’s Cool mijn tijd nog op. Nu ben ik de eerste niet-ondernemer die de kar van de BIZ hier gaat trekken. Mijn neutraliteit is een voordeel; ik heb geen andere belangen dan die van ’s-Gravenzande als geheel.”

Frisse start

Als oud-directeur van Vestia Nootdorp/Ypenburg weet Van Geffen hoe het is om een organisatie aan te sturen: “Ik ben in een lopende organisatie terecht gekomen met enthousiaste bestuursleden. Toch is het soms even goed zaken kritisch te bekijken; waarom doen we iets of waarom doen we het niet? Hoe zit het met risico’s of bijvoorbeeld verzekeringen?”. Een van de eerste zaken die de kersverse voorzitter wil realiseren, is het verlengen van de BIZ. “De synergie die een BIZ biedt, is echt bepalend. Een vereniging is dan toch te vrijblijvend. We willen nu ook een beleidsplan opstellen, de diepte in. Dus niet alleen een opsomming van activiteiten, maar ook een bredere visie op het centrum.” aldus Van Geffen.

Leegstand

“Het lijkt soms een grijsgedraaide plaat, maar de leegstand blijft een groot punt van zorg. We hebben nu twee stukken liggen: het ‘DTNP-rapport centrumvisie ’s-Gravenzande’ en het rapport van de leegstandsmakelaar. Echter de opvolging blijft uit, de gemeente moet echt in actie komen om het kernwinkelgebied vast te stellen.” zegt Van Geffen strijdbaar. “De status van de rapporten is nog niet duidelijk, dan komt er ook geen geld vrij. Pas dan kunnen we bijvoorbeeld winkels naar woningen omzetten en een nog compacter winkelcentrum realiseren. Het zit echter niet in de ondernemersaard om altijd de overheid aan te kijken, we gaan ook zelf aan de slag.”

Bedrijfsleven betrekken

BIZ ’s-Gravenzande wil ook zelf in overleg met de eigenaren van vastgoed, alleen dan kan er in gezamenlijkheid naar oplossingen worden gezocht. Mogelijke aanvullingen op het huidige winkelaanbod worden gezien in het toevoegen van bijvoorbeeld een biologische winkel, een parfumerie, een sapbar of een viswinkel. Van Geffen vult aan: “Misschien moeten we nog creatiever zijn en meerdere winkels onder één dak realiseren. Of pop-up winkels met MBO-studenten die een eigen product in de markt moeten zetten. Een goede balans in het winkelprofiel is wel belangrijk. Tenslotte willen we bedrijven buiten het winkelcentrum betrekken; ook zij hebben belang bij een goede uitstraling en willen personeel werven.”

Sociale stad

Voor de BIZ-voorzitter moet een winkelcentrum ook een sociale functie hebben: “Iedereen moet zich welkom voelen, iedereen moet kunnen meedoen. Zou het dan niet prachtig zijn om bijvoorbeeld een openbaar toilet en bewaakte fietsenstalling door mensen uit de Participatiewet te laten beheren? Ook het realiseren van een soort buurthuis waarin de bibliotheek een grote rol in vervult, staat op mijn wensenlijst. Een andere wens dateert al van mijn tijd als vrijwilliger bij De Kreek. Eens in de zoveel tijd kwam daar een mobiele winkel uit het land voor een modeshow. Hoe mooi zou het zijn als we met deze bewoners naar het centrum gaan en daar kleren passen en kopen? Zo gaan we eenzaamheid tegen en bevorderen we sociale cohesie!”