‘De Winkelmeiden maken ’s-Gravenzande klaar voor toekomst’

De Detailhandelsvisie van Gemeente Westland ziet op de toekomst van de winkelcentra in de diverse dorpen; met als doel het behouden van aantrekkelijke kernen. Onderdeel van de visie is het toekomstbestendig maken van de diverse dorpskernen. Een eerste pilot is nu gestart in  ’s-Gravenzande. 

’s-Gravenzande

De ontwikkelingen in ’s-Gravenzande hebben de afgelopen jaren niet stilgestaan; de verouderde winkelcentra Gravenhof en Koningswerf maakten plaats voor het Hart van ’s-Gravenzande. Vele horecaondernemers en winkeliers bieden lokale bevolking én toeristen een volledig aanbod. Toch hebben de recente ontwikkelingen ook uitdagingen met zich meegebracht; het van oudsher als ‘Breeje Durp’ bekendstaande stadje kent een breed uitgestrekt gebied met daarin winkelvoorzieningen. Is ’s-Gravenzande klaar voor de toekomst?

De Winkelmeiden

In 2022 besloot De Gouden Driehoek, het overleg tussen BIZ ’s-Gravenzande, Gemeente Westland en vastgoedeigenaren, dat er een transformatiecoach zou worden aangesteld. Doel hierbij is om het centrum klaar voor de toekomst te maken. Successen elders, onder andere in Schiedam, deed de BIZ besluiten met de projectorganisatie De Winkelmeiden in zee te gaan. Met een financiering uit Westland Agenda 3 kon zij starten met een inventarisatie die veel waardevolle informatie heeft opgeleverd.

Werkwijze

Janet van Huisstede van De Winkelmeiden licht de werkwijze toe: “Wij willen een rijk aanbod creëren en gaan hiervoor in gesprek met winkelend publiek én huidige winkeliers. Het moet echt een kwalitatieve aanvulling zijn, waarmee je de winkelkern nog breder aantrekkelijk maakt.” Contact met makelaars en vastgoedeigenaren is een andere pijler onder de aanpak: “Wij stellen geen huurcontracten op, maar proberen matches te maken. Zo verleiden we ondernemers en winkelketens naar ’s-Gravenzande én tegelijk zoeken we franchisers die zo’n bedrijf zullen gaan bestieren. Ook worden ondernemers één-op-één geholpen met bijvoorbeeld etalageplannen, inrichtingsplannen, ondernemingsplannen en subsidieaanvragen. “

BIZ

BIZ ’s-Gravenzande is enthousiast over de samenwerking met De Winkelmeiden, zegt centrummanager Marja van den Berg: “We zijn in oktober begonnen en de pilot heeft tijd nodig, maar we merken nu al resultaat. Er is een ondernemer gestart in de Graaf Willem II straat, er zijn winteretalages gemaakt in leegstaande panden en er is vooral veel informatie vergaard. Welke ondernemers willen verhuizen? Welke winkels missen we? Zo kunnen we gericht zoeken naar een viswinkel,een parfumerie of een winkel in tweedehands kleding. Op deze manier sorteren we voor op misschien lastige tijden. Webshops blijven aantrekkelijk. Toch gaat er niets boven fysieke winkels waar mensen elkaar ontmoeten.” Van Huisstede vult aan: “Deze pilot eindigt in november 2023. Het kan een aanzet zijn voor een gelijke aanpak in andere Westlandse kernen. We hebben nu al ogen geopend! Men ziet in dat de vier c’s een voorwaarde zijn voor een goed winkelgebied. Het publiek wil op commercieel, culinair, creatief én cultureel gebied vermaakt worden.”