De MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland

Gemeenten zijn enorm belangrijk voor het lokale bedrijfsleven. Nu in coronatijd blijkt dat eens te meer. Is de gemeente telefonisch en of digitaal goed bereikbaar voor mkb-ers? Is er geregeld overleg met de lokale ondernemersorganisatie(s) over de noden en wensen van het lokale bedrijfsleven? Werkt het coronaloket snel en voortvarend? Communiceert de gemeente duidelijk en tijdig? Is er uitstel gegund van lokale belastingen of worden huurpenningen van gemeentelijk onroerend goed kwijtgescholden? Hoe zichtbaar is de wethouder en of de burgemeester? Voelen ondernemers zich gehoord?

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.

Los van het coronabeleid kan de gemeente ondernemers steunen met veel verschillende maatregelen. Is er bijvoorbeeld een accountmanager (ook wel bedrijvencontactfunctionaris genoemd) of wellicht zelfs een Ondernemersplein of Ondernemershuis waar een ondernemer terecht kan? Probeert de gemeente de regeldruk tot een minimum te beperken of hebben bedrijven last van een ‘paarse krokodil’? Wordt vooraf getoetst of mkb-beleid niet te ingewikkeld is?

De gemeente heeft ook de zorg voor ‘schoon en heel’, en voor veiligheid. Denk aan de inzet van boa’s, maar daarnaast heel concreet onderhoud van wegen of het openbare groen of de afvalophaal. Regeldruk is een immer terugkerend heikel punt: wat doet de gemeente aan het terugdringen van administratieve lasten? Een andere pijler is de lokale lasten. Hoe hoog is het tarief van de onroerende zaakbelasting voor bedrijfspanden? Of leges voor bijvoorbeeld een terrasvergunning, of precario? En wat is het niveau van de voorzieningen dat daar tegenover staat? Is er een Ondernemersfonds of Bedrijveninvesteringszone (BIZ) waar de gemeente aan meebetaalt? Is er iemand die de belangen behartigt voor ondernemers in een dorpskern, binnenstad (zoals een centrummanager), winkelcentrum, bedrijventerrein?

En zo zijn er nog veel meer onderwerpen waar de gemeente in het beleid bepalend is voor ondernemers. Kortom: het is van groot belang dat een gemeente mkb-vriendelijk is. En jij hebt daar invloed op. Nummer 1 worden op deze lijst willen alle gemeenten! Dat betekent immers: tevreden ondernemers. En dat is gunstig voor het vestigingsklimaat – het trekt nieuwe bedrijvigheid aan – en het imago van de gemeente. Of die begeerde plek ook wordt gehaald? Dat is aan jou. Wat voor rapportcijfer geef jij Gemeente Westland?

Positie Westland 2018: 82
Positie Westland 2016: 66
Positie Westland 2014: 171

Het stimuleren van het lokale ondernemersklimaat is voor gemeenten nu belangrijker dan ooit: juist in deze tijden moeten zij er voor de ondernemer, voor het lokale bedrijfsleven. Maar in hoeverre slaagt Gemeente Westland hierin? Hoe ervaar jij als ondernemer de dienstverlening? En wat kan de gemeente concreet voor ondernemers en bedrijven doen of verbeteren om samen uit de crisis te komen?

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.