Database lokale ondernemers

Ondernemers die in Westland gevestigd zijn, kunnen zich nog steeds aanmelden voor de ‘database lokale ondernemers. Met de database wil de gemeente lokale ondernemers een grotere kans bieden op gemeentelijke opdrachten.

Zichtbaar
Alle aanmeldingen zullen worden opgenomen in de databestand. De database is toegankelijk voor alle medewerkers van de gemeente Westland en heeft tot doel lokale ondernemers zichtbaarder en beter vindbaar te maken voor mogelijke opdrachten vanuit de gemeente. Ook biedt dit ondernemers een podium om zich aan de gemeente te presenteren.

Aanbestedingen
De gemeente nodigt, mits aan objectieve voorwaarden wordt voldaan, bij een meervoudige onderhandse aanbesteding in ieder geval één lokaal bedrijf uit de database en één niet-lokaal bedrijf uit om een offerte uit te brengen. Dit is het geval bij leveringen en diensten bij een opdracht met een waarde groter dan €10.000,- en kleiner dan €50.000,-. Hetzelfde geldt voor werken, alleen is dan het drempelbedrag kleiner dan €100.000,-.

De gemeente is hierbij wel gebonden aan de wet- en regelgeving en het eigen gemeentelijk inkoopbeleid. In sommige situaties zal de gemeente via een enkelvoudige of meervoudige onderhandse aanbesteding de behoefte in de markt zetten. Met name voor deze aanbestedingen is het handig dat uw bedrijfsgegevens bij ons bekend zijn.

Registreren
Op de website van de gemeente (140714.nl) kunnen ondernemers het aanmeldformulier invullen.

Meer informatie over de voorwaarden en de procedure vindt u op www.140174.nl/ondernemen/aanbestedingen