Cyber Security Event

Op dinsdag 22 november organiseert de BICT Groep in samenwerking met Sparta een kennisevent over cybersecurity op Het Kasteel. MKB Westland bestuurslid Patrick Jordens is gastspreker bij dit event en onze leden van harte welkom zijn om deel te nemen.

Cybercriminaliteit heeft een dermate ontwrichtende werking en de ontwikkelingen op dit vlak gaan zo snel dat het essentieel is dat iedere MKB organisatie, groot en klein, actief over dit onderwerp nadenkt, beleid heeft geformuleerd en effectieve beheersmaatregelen heeft getroffen. Maar wanneer is het voldoende? Patrick gaat in op hoe je bij jouw organisatie passend beleid maakt en invoert. En hij laat je nadenken over de risicobereidheid van je organisatie en hoe je zelf regie op cyberveiligheid van je organisatie kan voeren.

Sprekers
Er komen tijdens deze middag meer sprekers aan het woord. De kans op een cyberaanval voor het mkb is 1:5. Het is niet de vraag of je wordt gehacked, maar wanneer en hoe vaak. Ethisch hacker Erik Rutkens van Hacksclusive gaat in zijn presentatie in op het belang van informatiebeveiliging voor het mkb. Om jezelf, je organisatie, Nederland en de wereld een beetje veiliger te maken moet iedereen een beetje leren denken als een hacker. Hacken is niet moeilijk. Erik laat onder meer met een voorbeeld zien hoe je een apparaat dat niet up-to-date is kunt hacken.

Anko Goudswaard, Wethouder van Gemeente Westland, opent het evenement en geeft zijn visie op de uitdagingen van cybercriminaliteit en de rol van de Gemeente Westland bij de bestrijding hiervan. De gastheer van het event, Bas Voermans van BICT Groep neemt de deelnemers mee in de laatste technische cybersecurity oplossingen.

Na het event is er voldoende mogelijkheid om op informele wijze met elkaar te netwerken, ervaringen en kennis te delen in de Jupiler Lounge van Sparta.

Programma
Tijd: 13.30 uur tot 15.30 uur
Locatie: Jupiler Lounge op Het Kasteel (Spartapark-Noord 1, 3027 VW Rotterdam)
Aanmelden: kan via deze site