Column: Vertrouwen

Herstel van vertrouwen. Het lijkt me een mooi centraal thema voor de aanstaande verkiezingen. Want overheid/politiek vertrouwt de samenleving niet meer en andersom is het niet veel beter gesteld. 

We weten allemaal dat vertrouwen de basis is van elke goede relatie. Waar het de politiek en samenleving betreft, is die echter behoorlijk verstoord. Het is wan­trouwen wat in Den Haag de klok slaat, in richting ondernemers al helemaal. 

Dat zien we met name terug in de enorme regelzucht.  Bij elk incident, elk risico, elke goede bedoeling, volgt direct nieuwe en gedetailleerde wet- en regelgeving. En als ondernemer heb je daar maar aan te voldoen. 

Maar het werkt niet, die doorgeslagen regelzucht. Veel van die regels zijn papieren tijgers, die de doelen geen meter dichterbij brengen. Veel van die regels zorgen ook alleen maar voor nóg meer complexiteit in deze toch al ingewikkelde tijden. 

Tegen al die politici op de kieslijsten zeg ik: ga uit van vertrouwen. Kies als uitgangspunt dat ondernemers intrinsiek het goede (willen) doen. Maak geen regels meer voor de kleine minderheid die iets fout doet, maar focus op de overgrote meerderheid die het goed doet. Regel niet alles meer tot in detail dicht; stel duidelijke doelen en kaders, maar laat de invulling bij ondernemers. Wie dan bewust fout doet, mag ook hard worden aangepakt. 

Wat we ook van een nieuw kabinet en Tweede Kamer nodig hebben, is daadkracht. Nederland loopt op vele terreinen vast, maar het lijkt soms alsof de politiek meer met zichzelf bezig is dan met het oplossen van al die problemen. Een duidelijke koers voor vier jaar, stabiel beleid, een stevige aanpak van de grote opgaven. Ik ben ervan overtuigd dat dat helpt om andersom ook het vertrouwen van de samenleving in de politiek weer te herstellen. En ook dat is hoognodig.

Jacco Vonhof

Voorzitter