Column: mr. Dick J. Bosboom, Arbeidsrechtadvocaat

Het ontslagrecht wordt versoepeld!

Vanuit het MKB is er altijd een brandend verlangen naar soepeler ontslagrecht, dus dit magazine kent na het lezen van deze kop slechts blije lezers. Met soepel bedoelen MKB-ers overigens doorgaans en makkelijk en goedkoop. De politiek houdt jammer genoeg meer van of-of redeneringen.
Dat is nu ook weer het geval, dus voor de MKB-er is eigenlijk niets nieuws onder zon.
De rechter krijgt weliswaar meer ruimte om de arbeidsovereenkomst te beëindigen als de werkgever daarom verzoekt, maar als de rechter die ruimte gaat benutten dan gaat het wel (maximaal) 50% meer kosten.

Ik voorzie overigens wel dat de rechters die ruimte gaan benutten, simpelweg omdat daar in de praktijk grote behoefte aan is.
Hoewel ik mij realiseer dat ik generaliseer, zullen er immers maar weinig werkgevers zijn die van hun goede werknemer af willen. Er is altijd wel een reden voor het ontslag. Anderzijds ken ik nauwelijks werknemers die (graag) bij een werkgever willen blijven werken die heeft aangegeven afscheid te willen nemen.

In de praktijk, althans in de mijne, leidt dat er in veruit de meeste gevallen toe dat partijen gaan onderhandelen over de (financiële) voorwaarden van het ontslag, en in veruit de meeste gevallen leidt dit tot overeenstemming en dus ontslag.

Nou, als dat niet soepel is!
Je hoeft als werkgever alleen maar aan de werknemer te vertellen dat hij niet meer zo goed functioneert of dat je hem of haar eigenlijk niet zo leuk meer vindt, en hoppa, na wat duw- en trekwerk ben je van elkaar verlost. Er komt geen rechter aan te pas.
Toegegeven is waar, hoe minder goed je argumenten zijn hoe duurder het wordt, maar de huidige transitievergoeding dient bij zo’n onderhandeling wel als basis. Niet goedkoop, maar lang niet meer zo duur als het was. Het ging dus de goede kant op voor de MKB-er.
En het is nu precies die transitievergoeding die 50% meer gaat kosten als de reden van het ontslag een optelsom is van van alles wat. En geloof mij, daar is heel vaak sprake van.
In de praktijk is dat dus helemaal geen versoepeling in de ogen van de werkgever. Makkelijk was het immers altijd al, alleen het startpunt van de onderhandeling stijgt met 50% en dus wordt het duurder.

Werknemers willen immers best praten over een ontslag, maar zij zullen hun huid wel duur willen verkopen.
Werkgevers krijgen er dus om die reden weer belang bij om de gang naar de rechter te wagen omdat daar weer wat valt te winnen. De rechter krijgt immers meer ruimte om de arbeidsovereenkomst te beëindigen en zullen die ruimte ook benutten.  Met andere woorden: dat ontslag komt er wel, maar de rechter zal dan op basis van de argumenten van de werkgever een vergoeding gaan vaststellen, waarbij het startpunt bij 100% van de transitievergoeding ligt en maximaal 150% bedraagt.
Duurder wordt het dus sowieso en de rechter zal er vaker aan te pas komen en daar is niks soepels aan.

mr. Dick J. Bosboom

Arbeidsrechtadvocaat
06 51 322 757
bosboom@ebhlegal.nl
www.ebhlegal.nl