Column: Jacco Vonhof

De oppositie heeft de messen geslepen, de vakbeweging noemt het zelfs ‘een aanval op…’. Het vorige maand gepresenteerde hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB heeft het nodige losgemaakt. En ook in onze achterban. Voor het mkb zit er zowel ‘zuur’ als ‘zoet’ in.

Zoals verwacht besteden de vier partijen veel aandacht aan asiel en migratie, inclusief arbeidsmigratie. Ten aanzien van arbeidsmigratie zijn die plannen helemaal zo slecht nog niet. Voornaamste is dat de partijen daar meer regie op willen, dus gerichter kijken wie en wat we als land, economie en bedrijven nodig hebben. Dat hebben we zelf ook altijd bepleit. De discussie over arbeidsmigranten in ons land is vrijwel volledig terug te voeren op misstanden en overlast. 

Want we weten allemaal dat we – met de krapte op de arbeidsmarkt en de vergrijzing – nog steeds mensen van buiten nodig hebben, bijvoorbeeld voor de noodzakelijke opgaven in de woningbouw en de energietransitie. Positief is dus dat de vier partijen onze arbeidsmarkt hier niet dichtgooien.

Tegelijk willen ze misstanden en malafide uitzendconstructies harder aanpakken. Ook daar zijn we het grondig mee eens. We hebben ons van meet af aan geschaard achter de adviezen van de commissie Roemer om uitbuiting en andere schrijnende situaties tegen te gaan. Misstanden moeten met wortel en tak worden uitgeroeid en het is goed dat de Arbeidsinspectie meer middelen krijgt om malafide bureautjes aan te pakken. 

Bedrijven die met arbeidsmigranten willen (blijven) werken, zullen goed moeten nadenken wie ze nodig hebben en om welke redenen. Want de partijen willen werkgevers ook verantwoordelijkheid toebedelen waar het gaat om overlast en huisvesting. Dit moet nog nader worden uitgewerkt en het is essentieel dat gemeenten dan ook actief meewerken aan de totstandkoming van de noodzakelijke huisvesting, maar we hebben er begrip voor dat de partijen op dit punt iets willen doen. Te vaak klinkt door dat werkgevers de lusten hebben van arbeidsmigratie, en de samenleving de lasten. Daar moeten we als werkgevers iets mee, ook voor herstel en behoud van het draagvlak voor arbeidsmigratie.