Collegevragen: parkeerdruk in Westlandse centra

In samenwerking met diverse centra hebben wij het college vragen gesteld over de problemen met betrekking tot het parkeren in de centra.

“Zoals u wellicht bekend, kampen diverse centra in Westland al langere tijd met een hoge parkeerdruk voor winkelend publiek. In de huidige situatie zien wij veelal dat parkeerplaatsen in en rond het centrum overdag gebruikt worden voor langdurig parkeren waardoor winkelend publiek op afstand van het centrum dient te parkeren.

Het aanleggen van blauwe zones alleen is niet voldoende om deze te laten fungeren waarvoor zij bedoeld zijn. Wij constateren dat handhaving van de blauwe zones benodigd is, zodat deze gebruikt worden waar zij voor toegewezen zijn; mogelijk maken van kort parkeren voor winkelend publiek.

Graag zien wij daarnaast onderstaande vragen beantwoord:

 1. Wat is het huidige beleid omtrent handhaving van blauwe zones in de centra?
  • Heeft handhaving van blauwe zones prioriteit binnen het gemeentebeleid?
  • Hoeveel handhavers zijn er in dienst binnen gemeente Westland?
  • Wordt er naast handhaving van de blauwe zones ook gehandhaafd op foutparkeren (op de stoep/ invalidenparkeerplaatsen/ parkeren op pleinen etc.)?
  • Wordt er naast handhaving van de blauwe zones ook gehandhaafd op onjuist fietsparkeren en fietsen in voetgangersgebied?
  • Wat is het schema/frequentie van de handhaving in de centra (specifiek per centrum) en bent u bereid deze frequentie te verhogen?
  • Wat zijn de resultaten van handhaving in de centra?
 2. Wat zijn naast handhaving van blauwe zones andere middelen die momenteel door de gemeente ingezet worden om hoge parkeerdruk tegen te gaan?
 3. Welke mogelijkheden naast handhaving ziet u in de toekomst om de parkeerdruk in centra te verlagen/ aan te pakken?
 4. Hoe gaat de gemeente om met parkeerdruk rond het huidige gemeentehuis Naaldwijk (Verdilaan)?
 5. Ziet u mogelijkheid om op de locatie van het oude gemeentehuis in Naaldwijk extra (tijdelijke) parkeergelegenheid te realiseren?
 6. Kunt u de voortgang toelichten rondom de aankoop van het perceel (Kerklaan 7) in Wateringen om extra parkeergelegenheid te creëren?
 7. Ziet de gemeente mogelijkheid om in Honselersdijk uitbreiding van de blauwe zones te realiseren om winkelend publiek extra parkeermogelijkheden te bieden?

In afwachting van uw reactie en met vriendelijke groet,

Namens; BIZ Naaldwijk, BIZ Honselesrdijk, BIZ ’s-Gravenzande, BIZ Monster, BIZ Wateringen en Winkeliersvereniging De Lier en MKB Westland.