BIZ’en willen samenwerken en hebben behoefte aan centramanager

BIZ Informatiebijeenkomst: krachten bundelen met BIZ

Op maandagavond 24 oktober jl. vond de BIZ informatiebijeenkomst plaats in Themapark De Westlandse Druif. Deze bijeenkomst, met als thema ‘Krachten bundelen met BIZ’, werd georganiseerd door MKB Westland. Onafhankelijk BIZ adviseur Ton Sels gaf een uiterst boeiende en informatieve presentatie aan de ondernemers van de verschillende winkelgebieden.

Samenwerken
Naar aanleiding van de verschillende onderwerpen die passeerde kwam er een positieve discussie op gang tussen de bestuursleden van de diverse winkelgebieden. De aanwezigen waren het eens dat er meer samenwerking moet plaatsvinden tussen de verschillende BIZ’en.

Er bleek al snel dat er verschillende ervaringen van de diverse Biz’en zijn met betrekking tot de rol van de gemeente Westland bij de uitvoering. Ton Sels gaf aan dat daar feitelijk geen verschil zou mogen zijn. Henk Salome, voorzitter MKB Westland, ondersteunde die mening door aan te geven dit te zullen bespreken met wethouder Duijvestijn. Er zijn voldoende voordelen voor een samenwerking te noemen. Denk aan; het delen van de kosten, samen betere lokale BIZ overschrijdende zaken kunnen regelen en er is meer extra funding mogelijk.

Centramanager
Eerder dit jaar heeft MKB Westland in samenwerking met adviesbureau DTNP een toekomstvisie opgesteld voor de retailsector in gemeente Westland. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat een centramanager een waardevol instrument kan zijn voor de retailstructuur in gemeente Westland. Ook tijdens de BIZ bijeenkomst van 24 oktober werd duidelijk dat de een overkoepelende centramanager een toegevoegde waarde daarbij is. Deze onafhankelijke intermediair is beter in staat de activiteiten en ontwikkelingen die per centrum spelen te stroomlijnen, maar kan onder andere ook een overkoepelende rol hebben voor de kernen bij de belangen om toerisme in Westland onder de aandacht te brengen. Alle aanwezigen waren het hierover eens: er is behoefte aan een centramanager.

Ton Sels had nog een aantal opdrachten voor de ondernemers. Er werden in groepjes diverse onderwerpen besproken. Zoals onder andere de voor- en nadelen van een centramanager, de voor en tegens van een gezamenlijk BIZ fonds Westland en een gezamenlijk loyaltyprogramma. De antwoorden/conclusies van deze opdrachten werden vervolgens met elkaar besproken waarbij er wel nog vragen zijn maar de voordelen significant zullen zijn.

Henk Salome liet in zijn slotwoord weten het belangrijk te vinden dat de bestuursleden van de verschillende BIZ fondsen met elkaar in gesprek blijven. De voorzitter was blij te concluderen dat men positief gestemd is om meer te gaan samenwerken en dat de aanwezigen positief zijn over de plannen van MKB Westland van het aanstellen van een centramanager.

Eind maart 2017 organiseert MKB Westland een retailevenement met gastsprekers en diverse workshops. Meer informatie volgt binnenkort.