De afgelopen maanden hebben de BIZ-besturen in de centra van ’s-Gravenzande, Honselersdijk, Monster, Naaldwijk en Wateringen zich hard gemaakt voor het verlengen van de BIZ-periode in het eigen centrum. De Lier is reeds een jaar BIZ, dus voor hen volgt de verlenging pas over vier jaar. De BIZ-besturen hebben diverse inloopavonden en straatbijeenkomsten georganiseerd om de stemgerechtigde leden verantwoording af te leggen over de afgelopen vijf jaar. Het is voor de centra belangrijk dat de BIZ’en blijven bestaan omdat zij zorgen voor levendige centra en worden gezien als serieuze gesprekspartner door
Gemeente Westland. De leden betalen een BIZ- belasting waarmee belangrijke zaken in een centrum kunnen worden bekostigd. Te denken valt dan onder andere aan de evenementen, de website en de feestverlichting. De financiële onzekerheid die de coronacrisis met zich meebrengt gaf ook twijfel voor de BIZ-besturen of de leden wel opnieuw voor een BIZ zouden stemmen.

Op het moment van drukken van dit magazine is alvast goed nieuws te melden over ’s-Gravenzande, Monster en Wateringen. In deze kernen zijn voldoende stemmen gehaald om een nieuwe vijfjarige periode als BIZ aan te gaan. Voor Honselersdijk en Naaldwijk is ten tijde van het uitbrengen van Streamer de sluitingstermijn van de stemperiode nog niet gesloten. MKB Westland verwacht een positieve uitslag en zal de uitslagen zo snel mogelijk publiceren op
www.mkbwestland.nl.