Bericht van een kersvers bestuurslid digitalisering, ICT en cyberveiligheid

Door Patrick Jordens

Het Westlandse bedrijfsleven heeft natuurlijk niets aan een MKB bestuurslid dat achterover gaat zitten en ‘een beetje gaat vergaderen’. Ik heb jarenlange ervaring met het besturen van belangenverenigingen en hanteer altijd het principe dat een bestuurslid actief moet zijn in belangenbehartiging op zijn vakgebied. Daar begin ik vandaag mee voor MKB Westland.

Als bestuurslid heb ik digitalisering, ICT en cyberveiligheid in mijn portefeuille. Binnenkort ga ik in een redactioneel stuk in Streamer wat gedetailleerder in op mijn achtergrond en mijn aandachtsgebieden voor MKB Westland. Nu neem ik daar alvast een voorschot op, zodat de leden van MKB Westland in de zomer wat te lezen hebben en ik ze hopelijk kan inspireren om over digitalisering in hun eigen organisatie na te denken.

Als jouw organisatie geen aandacht besteedt aan digitalisering, doet je concurrent het wel.

De wereld verandert in rap tempo en digitalisering is overal. Door technologische ontwikkeling gaan klanten steeds meer digitaliseringseisen stellen aan de producten of diensten van bedrijven. Aan de andere kant kan een onderneming met digitalisering interne processen optimaliseren, zeker als daarbij goed wordt nagedacht over de inzet van data. De inzet van data kan zorgen voor efficiëntere bedrijfsprocessen, meer succes in online sales en marketing, beter inzicht in wat klanten willen en betere klantenservice en dus klantenbinding. Onderwerpen waar MKB bedrijven, groot en klein, dus aandacht aan moeten besteden. Als jij het niet doet, doet je concurrent het wel namelijk.

Zelfs de kleinste organisaties kunnen winst boeken met digitalisering

In de digitaliseringsslag moeten bedrijven simpelweg meegaan om een goede concurrentiepositie te houden en marges te optimaliseren. Tegelijkertijd is digitalisering omkleed met (privacy) wet- en regelgeving en is informatiebeveiliging, ook wel cybersecurity, een reëel en hardnekkig probleem voor het Nederlands bedrijfsleven.

In feite bestaat data gedreven ondernemen uit een aantal deelgebieden.

  1. Wat kan ik met data? (creativiteit & inzicht)
  2. Wat mag ik met data? (wetgeving & dataveiligheid)
  3. Wat moet ik ermee willen? (ethiek & reputatie)

Het is dus niet bepaald alleen een ICT aangelegenheid. Toch komt het in praktijk vaak voor dat digitaliseringsvraagstukken bij een ICT afdeling of een ICT leverancier worden neergelegd. Natuurlijk is de ICT inrichting van uw organisatie van belang, maar het begint bij een breder organisatievraagstuk. In toekomstige artikelen zal ik daar uiteraard meer over bespreken.

Heb je een kleinere organisatie, dan zou je kunnen denken: “Dat is ver van m’n bed…”. Niets in naar mijn mening minder waar. Een goede website met optimale marketing en sales resultaten is voor elke organisatie van groot belang. Heb je een hoveniesbedrijf bijvoorbeeld, dan moet jij ervoor zorgen dat niet jouw concurrent maar jij als eerste wordt gevonden door een klant die een nieuwe tuin wil laten aanleggen. En dat die klant ook daadwerkelijk een offerte bij je opvraagt. Dit is een klassiek voorbeeld van een digitaliseringsvraagstuk.

 Nu eerst even de zomer van cyberveiligheid.

Voor nu begin ik deze zomer met een blog reeks over cyberveiligheid. En dan specifiek over de rol van medewerkers bij het voorkomen van ransomware aanvallen of andere cyberincidenten. Het MKB is kwetsbaar voor phishing. Uit onderzoek van het Ministerie van Economische Zaken blijkt dat ruim 1 op de 5 medewerkers (22%) klikt op een link in een generieke phishingmail. Daarnaast klikten medewerkers die aangaven de afgelopen 12 maanden geen phishingmails te hebben ontvangen gemiddeld vaker op de link dan degenen die wel één of meerdere phishingmails hadden ontvangen. Laat je deze zomer door mij inspireren om na te denken over cyberveiligheid en of en hoe je in cyberbewustzijn investeert in je medewerkers. Binnenkort deel 1 van 3 van de blogreeks.

Heb je intussen vragen voor mij? Mail me dan gerust op patrick@mkbwestland.nl. Je kunt me ook linken op https://www.linkedin.com/in/patrickjordens1/.

Lees hier deel één van deze serie.

Lees hier deel twee van deze serie.