Bedrijvenvereniging InterWateringen en MKB Westland gaan nauw samenwerken

Bedrijvenvereniging InterWateringen (BVIW) en MKB Westland hebben afspraken gemaakt voor meer onderlinge samenwerking. De komende jaren staan er voor ondernemend Westland belangrijke thema’s op de agenda, zoals bereikbaarheid, verduurzaming, de energietransitie en de krapte op de arbeidsmarkt. Door de krachten te bundelen, verwachten beide ondernemersorganisaties de belangen van hun achterban beter te kunnen behartigen.

Bedrijvenvereniging InterWateringen (BVIW) is vijf jaar geleden ontstaan uit een fusie van de ondernemersvereniging InterWateringen en Stichting Ondernemingsfonds BWP. Met 120 leden is het een van de grootste bedrijvenverenigingen van Nederland. Behalve het organiseren van netwerkbijeenkomsten, staat ook belangenbehartiging hoog op de agenda. Het bestuur heeft onder andere zitting in BIZ Wateringen en het Platform Mobiliteit Haaglanden.

MKB Westland telt een kleine 300 leden en vertegenwoordigt het Westlandse midden- en kleinbedrijf. De ondernemersorganisatie heeft korte lijnen met de gemeente en is net als BVIW vertegenwoordigd in verschillende overlegorganen. Om een nog sterkere gesprekspartner te zijn voor overheden, wil MKB Westland meer samenwerken met bedrijvenverenigingen en BIZ’en (Bedrijven Investeringszone). De samenwerkingsafspraak met BVIW is daarvoor een belangrijke eerste stap.

Gezamenlijk evenement

De twee ondernemersorganisaties gaan samen optrekken bij het behartigen van de ondernemersbelangen. Daarnaast is afgesproken dat ze een gezamenlijk evenement gaan organiseren. Concrete plannen zijn daarvoor nog niet gemaakt. MKB Westland-voorzitter Shirley Schelkers en BVIW-secretaris Patrick Volkering zijn blij met de gemaakte afspraken. Schelkers: “Hoe meer ondernemers, bedrijfsverenigingen en BIZ’en zich bij ons aansluiten, hoe beter. We hebben bij MKB Westland al een mooie mix van branches, van jong en oud en van man en vrouw en die diversiteit wordt op deze manier nog groter.”