Bedrijvenvereniging InterWateringen en MKB Westland gaan nauw samenwerken

Het zijn roerige tijden voor ondernemers. Daarom is het belangrijker dan ooit dat we een duidelijke stem laten horen en gezamenlijk optrekken om onze belangen te behartigen. Met die ontwikkeling in gedachten was het voor Bedrijvenvereniging InterWateringen een logische stap om intensiever samen te gaan werken met MKB Westland.” Aan het woord is Patrick Volkering, secretaris van de bedrijvenvereniging. Samen met MKB Westland-voorzitter Shirley Schelkers legt hij uit wat deze samenwerking voor Westlandse ondernemers kan betekenen. 

Bedrijvenvereniging InterWateringen (BVIW) is vijf jaar geleden ontstaan uit een fusie van de ondernemersvereniging InterWateringen en Stichting Ondernemingsfonds BWP. Met 120 leden is het een van de grootste bedrijvenverenigingen van Nederland. Dat ledenbestand bestaat voornamelijk uit ondernemers die gevestigd zijn in Wateringen of Kwintsheul, maar ook ondernemers uit andere Westlandse kernen kunnen lid worden. 

Gewicht in de schaal

Patrick vertelt dat BVIW regelmatig netwerkbijeenkomsten organiseert om de onderlinge contacten te verstevigen. “Een andere belangrijke doelstelling is belangenbehartiging en daar raken wij de doelstelling van MKB Westland.” “Klopt”, haakt Shirley Schelkers aan, “en in tegenstelling tot wat weleens gedacht wordt, doen wij dat niet alleen voor winkeliers. Wij zijn er echt voor het complete Westlandse midden- en kleinbedrijf. En wil je als belangenbehartiger gewicht in de schaal leggen, dan is het belangrijk dat je een grote achterban hebt. Daarom zijn wij zo blij met de samenwerking tussen MBK Westland en BVIW.”

Korte lijnen

Er spelen volgens Patrick en Shirley genoeg zaken die om een sterke belangenbehartiger vragen. “Neem bijvoorbeeld de bereikbaarheid en ontsluiting van be­drijventerrein Wateringse Veld”, meldt Patrick. “BVIW is vertegenwoordigd in het Platform Mobiliteit Haaglanden en in BIZ Wateringen. Er is al veel bereikt, maar we zijn er nog lang niet. Dan is het fijn om de krachten te bundelen met een club die ook goede contacten heeft binnen de gemeente.” “En die contacten zijn er”, laat Shirley weten. “We hebben korte lijnen met de gemeente – met ambtenaren en met de wethouder – en ook wij maken deel uit van het Platform Mobiliteit Westland. We hebben daarnaast kwartaaloverleg met het college en dus alle gelegenheid om zo’n belangrijk onderwerp als dit op de agenda te zetten.” Beide ondernemers zien meer ontwikkelingen die om één sterke, gezamenlijke aanpak vragen. Ze noemen de op handen zijnde energietransitie, verduurzaming van bedrijventerreinen en de uitdagingen op de arbeidsmarkt als voorbeelden. 

Meer mogelijkheden

De samenwerking tussen MKB Westland en BVIW is op 1 januari 2022 officieel ingegaan. Concreet betekent dit onder meer dat leden van BVIW welkom zijn bij de bijeenkomsten en evenementen van MKB Westland. Daarnaast kunnen zij gebruikmaken van het ledenvoordeelplatform en wordt er een gezamenlijk evenement georganiseerd. Patrick: “Ondernemers zijn vaak lid van meerdere platforms, zoals een businessclub bij een sportvereniging, een brancheorganisatie en een ondernemersvereniging. Dat betekent dat ze soms keuzes moeten maken. Door nu gezamenlijk evenementen te organiseren, hopen we meer te kunnen bieden. Meer budget betekent meer mogelijkheden: een inspirerende spreker bijvoorbeeld of een bijzondere locatie.” Ook Shirley ziet alleen maar positieve kanten aan de samenwerking. “Hoe meer ondernemers, bedrijfsverenigingen en BIZ’en zich bij ons aansluiten, hoe beter. We hebben bij MKB Westland al een mooie mix van branches, van jong en oud en van man en vrouw en die diversiteit wordt op deze manier nog groter.”

www.bviw.nl